dimecres, 30 de gener de 2013

Pla d'operacions d'UNSLEEP BELT

PLA D’OPERACIONS


1 Compres :

Definir una estratègia de compres
Com que la nostra empresa no té pla d’operacions en compres ens fixarem en les empreses a qui els vendrem per fer una previsió dels seus costos per produir el producte que per poder valorar la nostra patent .
Ara explicarem les parts de la nostra patent per calcular el cost unitari:
El suport del producte que es faria amb la nostre patent portaria un detector de pulsacions del cor mitjançant el qual s’enviarien les pulsacions a través d’un dispositiu de bluetooth. Els usuaris podrien veure aquesta informació mitjançant les pantalles que ja porten l’immensa majoria i que fins i tot els cotxes de marques que tradicionalment tenien uns preus més baixos ja en porten doncs aquesta tecnologia ja és prou barata. Això ens faria desenvolupar un software que permitís veure l’informació.
El cos de desenvolupar la carcassa del producte seria poc ja que enn el mercat ja hi ha productes d’electrocardiogrames de les dimensions d’un mòbil. No obstant, aquest aparell graven en un paper les pulsacions en un paper. La nostra investigació aniria encaminada a, sobre la base del producte ja existent, incorporar un sistema de blutooth amb els senyals sobre les pulsacions del cor. També s’hauria d’incorporar al costat del lloc on es deixa l cinturó un petit endoll perquè es pogués carregar el nostre aparell. Per fer això s’hauria de fer un nou cable que, sortint del motor elèctric que controla els vidres, pogués donar corrent per carregar amb menys de 1 o 2 hores completament.
El software que s’hauria de desenvolupar no deixaria de ser un complement del que ja porten els cotxes. En aquest s’hauria de poder veure a la pantalla un electrocardiograma en temps real així com mitjanes, màxim i mínims. Aquest software portaria uns algoritmes que determinarien els diferents estats del conductor. Per tal d’elaborar-los s’haurien de fer proves amb persones amb tot tipus de problemes cardiobasculars mentre van amb cotxe així com amb gent sana i crear mitjanes sobre les pulsacions que té el cor en els atacs de cor o altres situacions extremes.
Per últim el software incorporaria una alarma que avisaria al conductor en el moment que es superessin les dades estandars i trucaria a emergències i el software determinés de que es tractés d’un atac de cor o un infart.Cos del producte: cada un dels dispositius tindria un preu al client final d’uns 500 o 600€.
La creació del software més les proves per crear els paràmentres sobre els quals actuar costaria uns 5000€. També caldria tenir en compte que per crear una patent a nivell mudial (130 països)costa 7000€. Aquí també em de sumar el que costaria l’investigació per tal de que es poguessin captar les pulsacions del cor sense necessitat de posar cap sensor directement a la pell i que es pogués dur roba. Per això caldria tenir un grups d’investigadors: un cardiòleg, un especialista del son, un neuròleg i un programador informatic. Tots aquest especialistes s’haurien de finançar com a mínim entre 3 i 6 mesos per tal d’aconseguir el nostre producte i això ens costaria uns 75.000€. Després caldria posar en funcionament aquest grup cada 2 anys per tal de fer millores en el producte o simplement actualitzar el software per estar al mateix nivell que els últims avanços mèdics.
El nombre de cotxes fabricats l’any passat va ser de 58.000.000 i comença a remuntar tot i la crisi. Tot i que nosaltres no ens dirigirem a tots aquest fabricants ja que en un principi el nostre producte aniria cap a cotxes a partit de 16.000 o 17.000 € Per tant serien des d’utilitaris fins a gammes altes. Entre totes les empreses que es dediquen a fer aquests vehlicles en van produir-n’he uns 15.500.000.
Per tant la nostra patent costaria 9 milions d'euros ja que l'empresa automobilística hauria de vendre només 5000 unitats a l'any per recuperar l'inversió en 3 anys
2 Localització :
En aquest imatge podem observar la localització de la nostre empresa. Estaria situada en la província de Barcelona ,en el municipi de Mataró i exactament en el carrer Llauder.La nostra empresa estaria aquí ja que Mataró és una ciutat ben comunicada i està relativament a prop de la capital de Catalunya.Tindríem un petit local però no el compraríem ja que depén de com varies l’empresa si cap a bé o cap a malament mantindríem aquesta lloc o ens canviaríem de local. Nosaltres de moment no crearíem res virtual perquè el nostre punt fort seria la venda “face to face” a les automovilístiques.3 Capacitat:
El nostre producte és completament mundial , per tant estaríem parlant d’un producte amb molta escalabilitat, això vol dir que podríem anar creixent ja que el mercat és molt ampli. Com hem explicat anteriorment el número de cotxes fabricats l’any anterior va ser de 58.000.000 i el nostre producte aniria als utilitaris, mitjanes i altes gammes (15.000.000 de cotxes).
Està clar que no els podríem abarcar tots de cop sinó que aniríem a les diferents empreses, sobretot europees, que es volguessin diferenciar oferint el nostre producte.4 Gestió de stock:

Nosaltres com hem explicat anteriorment ens basem únicament amb vendre la nostre patent per tant no tindríem cap procés de definició en la gestió de magatzem .
El sistema productiu que nosaltres farem servir s’anomena just in time i es bassa amb entregar-ho just a temps. Aquest procés tracte de construir els elements just en el moment que els necessitem , amb les cantitats exactes que el client ens demana i en el moment exacte per vendrals.
5 Planificació:

La nostre empresa inicialment es centraria en fer un procés per desenvolupar la idea del nostre producte , un cop desenvolupada comprariem la patent que ens costaria 7000 euros . Tot el procés de desenvolupament el faríem en un petit local de Matarò per tal que els costos de lloguer siguessin els mínims. Un cop desenvolupada la nostre idea i havent comprat la patent aniríem per les diferents empresas automobilisitques i els hi vendirem la nostre idea, explicant tot el procés de fabricació del producte. La venda la faríem face to face.


6 Qualitat:


La nostre empresa té diferents punts que podem qualificar de indicadors de qualitat. El primer punt i el més important és que la idea és inovadora i no tindríem cap mena de competència, ja que compraríem la patent.El segon indicador que mostraria la nostre qualitat és que compliriam tots els requisits establets legalment al món. El tercer indicador i també molt important és la escalaviltat del nostre producte , tením tota la producció de cotxes del món per poder aplicar la nostre idea , per tant tindríem un sector de venda molt gran. El quart indicador important de qualitat és la nostre idea de seguir contiunuamen investigant i perfeccionant el nostre producte per tal de que no cometi cap error al utilitzar-lo i aplicant les noves tecnologies que anesin sortin al mercat per tal de que no es quedes mai enrera. Per últim el nostre producte en el moment que sortís al mercat tindria que ser un sistema bastant eficaç on li quedes poc per perfecionar ja que serveix per salvar vides.

dimarts, 29 de gener de 2013

dilluns, 28 de gener de 2013

Pla d'Operacions - FM Tour


Pla d’Operacions del FM Tour

I – Compres
                               
I.I - Definir estratègia de compres
El nostre negoci es basaria en el lloguer d'autocaravanes a unes primeres persones, intentant arribar a un acord amb el qual, les dues parts en sortissin beneficiades, es a dir, que els propietaris de la caravana poguessin tenir un bon rendiment del seu vehicle en lloc de tenir-la aparcada sense treure-li profit, i nosaltres oferir el servei de dur als clients de festa major, utilitzant les autocaravanes anteriorment llogades.

I.II - Seleccionar proveïdors
La selecció que nosaltres durem a terme, serà orientada exclusivament a cercar per els propietaris que estiguin disposats a llogar-nos la seva autocaravana a canvi de una remuneració econòmica. Els propietaris de les autocaravanes (proveïdors) hauran de tenir una caravana en bones condicions, ja que si és al contrari no ens interessaria. Al mateix temps, han de conèixer i saber que en tot moment i especialment en el moment que accedeixin a llogar-la, que nosaltres a partir d'aquest primer lloguer, utilitzant les autocaravanes oferirem el servei de dur a la gent de festa major, això comporta un preu més elevat del qual em pagat per el lloguer.

Com que els propietaris de les autocaravanes, generalment no són joves, no podem utilitzar les xarxes socials exclusivament, per demanar aquest proveïment. Així que s’hauria de buscar a pàgines web, on el propietari de l’autocaravana la lloga, utilitzant altres empreses d'intermediaris  Aquest intermediari, si és possible ens l’intentaríem saltar, per tal de que les dues bandes en sortim més beneficiades, els propietaris cobrarien més ja que no els hi cobrarien cap mena de comissió, i per altra banda, nosaltres podríem negociar, probablement un preu més modest.

Per altra banda hem de tenir en compte, que a l’estat espanyol, la convivència entre els usuaris de les autocaravanes i la resta de població, no és que diguem que és molt bona, és per això que FM Tour, un cop tingués contractat el servei, per part dels seus clients els quals, volguessin anar a una festa major concreta, FM Tour negociaria amb els respectius Ajuntaments, un espai a la població en qüestió, per tal de situar-hi l’autocaravana durant aquell “FM Tour” (en el cas, que en aquesta població, no estigués permès l’aparcament de les autocaravanes en via pública). Aquesta idea l’hem extret de particulars d'autocaravanes que ens comenten des de la seva opinió, que la convivència entre el conjunt de les caravanes, i la resta de persones, no és gaire bona, a l’Estat espanyol; també ens comenten que com a altres països, per exemple a França i a Suïssa, certes localitats o zones turístiques, tenen espais habilitats, per tal d'establir hi l’autocaravana, durant l’estada, això si, té un cost, que normalment voreja entre els 3€ i 4€.

Alhora s'ha de seleccionar el proveïdor de menjar, el qual principalment seria, l'empresa de compra d'aliments per a industrials, MAKRO. 

I.III - Comprar o Fabricar? - FM Tour - Serveis
Tal com hem explicat anteriorment, nosaltres no realitzaríem les accions de fabricació ni de compres, sinó que portaríem a terme un servei, ja que la nostra idea és llogar a particulars les autocaravanes, de moment no seria necessària cap inversió inicial, en la compra d'alguns conceptes. Malgrat que un cop s’haguessin fet forces “FM Tour’s” i es tingués un bon coixí econòmic, ens plantejaríem l’idea de tenir una furgoneta pròpia de FM Tour, concretament una “Mercedes Vario”, per tal d'habilitar-la de micro-bus i de “maxi-autocaravana”. Per altra banda, també se'ns han ocorregut idees de tenir un autocar sencer, habilitat per tal de dormir-hi, i per altra banda tenir-ne un de normal per tal de portar-los a les festes majors. 

Per altra banda, en l’apartat de marxandatge nosaltres compraríem els productes a un proveïdor a un cost, i les vendríem, com és obvi les vendríem a un preu més elevat. Com a marxandatge tenim pensat fer samarretes, dessuadores  barrets, o altres complements que tinguin relació amb les festes majors, i puguin ser útils durant el dia a dia.
En el servei de FM Tour, en el preu base, el menjar està inclòs, per tant aquest s’hauria de comprar, per tant FM Tour, convindria que tingués la targeta de client dels grans magatzems de Makro, per tal de comprar menjar a grans quantitats, i que ens sortís bé de preu; per altra banda, FM Tour donaria l’opció als nostres clients de no contractar el servei de menjar, per tant el preu els sortiria més a compte a ells, malgrat aquesta opció, FM Tour, el servei que ofereix, el menjar està inclòs.


II – Localització

II.I - Ubicació del negoci
FM Tour estaria localitzat principalment a les principals xarxes socials de Facebook i Twitter, i treballant de moment des del Bloc de les Festes Majors; amb el punt de mira a una possible pàgina web, i una possible aplicació per a smartphones. El contracte del nostre servei es faria a partir de la pàgina web.

I en el cas, que FM Tour, tingués molt d'èxit s’hauria de plantejar un possible local, per tal de fixar-nos, i des de un mateix lloc dur a terme tota l’activitat de l’empresa. Ja que de moment l’empresa treballaria des de diferents punts, concretament des d'allà on estiguessin els seus treballadors, per tant la nostra localització, seria virtual, i no física.

En el cas, que FM Tour arribés al punt que tingués prou capital per tal d'afrontar la despesa de la pròpia furgoneta i el cost d'habilitar la, FM Tour hauria de tenir una localització, per tal d'aparcar la furgoneta (en un lloc fix). 


II.II - Lloguer / Propietat / Virtual
En el nostre cas, no disposaríem de una ubicació del negoci ja que tan sols crearíem una pàgina web a la xarxa, on treballaríem per enllaçar i contactar amb els nostres proveïdors, alhora amb les terceres persones a qui oferiríem el servei de les autocaravanes i les festes majors. Tal com es cita anteriorment, en el cas que FM Tour, tingués una certa repercussió, s’hauria de plantejar, un possible emplaçament en un local, per tal de centralitzar el negoci en un lloc físic i tothom treballar des de un mateix punt.


III - Capacitat del negoci

III.I - Calcular la capacitat del negoci
Els promotors del FM Tour sols serien dues persones, i el negoci estaria orientat a dur a la gent de festa major. Sense enganyar-nos, el gran gruix de l’activitat del negoci seria durant l’estiu, ja que és l’època de l’any on es realitzen les festes majors més populars, per tant s’hauria de tenir tantes persones (per conduir l’autocaravana) com reserves tingués l’empresa. Aquestes persones, les podríem anomenar o classificar com a associades a l’empresa, que en moments puntuals, solucions puntuals, però les dues primeres autocaravanes les conduirien els dos propietaris de l’empresa, per tant, estaríem parlant d'un tercer sou, quan la demanda del FM Tour, superes la capacitat de dues autocaravanes, és per això que des de FM Tour es potenciarà molt més la recerca d'autocaravanes molt grosses, per tal d'estalviar-nos aquest sobresou per aquest tercer conductor.


III.II - Formes d'adaptar la capacitat a la demanda
Com s’ha esmentat anteriorment, si la demanda que rep FM Tour és molt elevada, des de FM Tour s’hauria de contactar amb aquests “associats” a l’empresa, per tal de conduïssin les autocaravanes “extres” i portar-los de festa major. Tot això en el cas que nosaltres dos, no donéssim l’abast, i la xifra de clients superés la capacitat de les dues autocaravanes inicials.

Com s’ha dit abans, en el servei de FM Tour, en el preu base, el menjar està inclòs, per tant aquest s’hauria de comprar, per tant FM Tour, convindria que tingués la targeta de client dels grans magatzems de Makro, per tal de comprar menjar a grans quantitats, i que ens sortís bé de preu; per altra banda, FM Tour donaria l’opció als nostres clients de no contractar el servei de menjar, per tant el preu els sortiria més a compte a ells. Això probablement faria augmentar la demanda, ja que el preu baixaria, però el servei seria pitjor, és per això que s’ha de consensuar amb cada client, per tal de que contracti el millor servei possible. Makro, podria esdevenir a la llarga un partner de l'empresa. 


De seguit, des de FM Tour, per tal de tenir els màxims de beneficis, sempre s’intentaria potenciar que les autocaravanes sortissin completes, per tant, si una autocaravana té quatre places, i l’han contractada sis persones, s’hauria de agafar una altra autocaravana i omplir les places restants. És per això que a FM Tour s’estudiaria l’opció de fer descomptes a grups grans.I conseqüentment en el cas de grups petits, seria més gran, ja que el cost unitari augmentaria, i per tant el preu també.


IV – Planificació

IV.I - Introduir Indicadors
Com és obvi, de moment al estar a les principals xarxes socials (Facebook i Twitter), com més seguidors, amistats o m’agrada als diferents perfils millor, però de moment el que podríem definir com a indicador bo, podríem classificar les visites al bloc, ja que aquestes visites, majoritàriament provenen de les plataformes de Facebook i de Twitter, concretament de les publicacions que duem a terme, adherint l’enllaç de les publicacions; això ens permet tenir una noció base de l’interès que té la gent de clicar a un enllaç per tal de consultar el nostre bloc.

A FM Tour ens posem com a objectiu, tenir 1.000 seguidors a la xarxa social de Twitter abans d'acabar el mes de març de l’any 2013. I 1.500 amistats al perfil del FM Tour al Facebook; per altra banda, per a la celebració de l’any del Bloc del FM Tour, ens posem com a objectiu 15.000 visites, 1.500 seguidors al Twitter i 2.000 amistats al Facebook.

Serien un indicador, el nombre de demandes del servei de FM Tour, o al inrevés, el nombre de particulars interessats en llogar-nos l’autocaravana (en el cas que el servei tingués cert èxit, de cara als propietaris).


IV.II - Planificació del negoci
Primer, donar-nos a conèixer mitjançant les xarxes socials que tenim mes a l’abast com són Twitter o Facebook, ja que el nostre target es un públic juvenil, i tenen més a mà aquestes xarxes socials. En aquestes xarxes posaríem tot el que es relacionés amb FM Tour, ja siguin anuncis de festes, anuncis dels serveis que oferim, fotos vàries, enllaços amb entitats o grups amics, etc.

Segon, buscar propietaris d'autocaravanes disposats a llogar-nos la seva autocaravana, per tal de dur a terme la nostra activitat clau. En aquest cas, els recursos clau de FM Tour, serien tots els propietaris d'autocaravanes  que estiguessin disposats a llogar-la a FM Tour. Per altra banda, hem de procurar fer bons vincles amb les diferents Ajuntaments dels municipis dels quals passaria FM Tour, ja que s’hauria de preguntar i consensuar si és possible un aparcament d'autocaravanes al municipi o si ens l’oferirien. En aquest mateix apartat s’ha de contractar una assegurança a tot risc, en el cas que el propietari no la tingués, per altra banda en el preu que nosaltres fixaríem als nostres clients, hi entraria una fiança, que en el cas d'accident  no es tornaria, ja que es destinaria als desperfectes causats per l’autocaravana.

Tercer, fer marxandatge (samarretes, dessuadores de FM Tour, casaques de correfoc amb el logotip de l’empresa, etc.). Principalment les samarretes les començaríem a vendre directament des de el mateix bloc, o des de la futura pàgina web del FM Tour. Per altra banda, nosaltres oferiríem a grups de música els quals hi tenim contacte el fet de que regalessin un parell de samarretes i fessin un xic de publicitat a canvi, que nosaltres des de el mateix bloc, els hi publiquéssim els seus concerts, per tal de tenir més aforament, les dues bandes en sortiríem beneficiades (en l’apartat de Concert’s Tour Calendar).

Quart, que algú ens faci publicitat per a ser més coneguts, com per exemple, grups de música, castellers, ajuntaments i la Generalitat, els casos d’èxit respectius serien a grans trets: en grups de música, que ens fessin publicitat Txarango, Gossos, Lax’n’Busto, grups prou coneguts nacionalment; en l’apartat dels castells, que ens arribessin a fer publicitat (un banner a la seva web), els Castellers de Vilafranca, o altres colles castelleres, com la dels Capgrossos, Minyons, Xiquets, etc. I ja per últim, que poguéssim comptar amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i per tant poder lluir l’insignia de la institució de la Generalitat en totes les activitats que féssim, també s’ha de dir, que intentaríem negociar, en el cas que es pogués, subvencions de l’Administració Pública, en l’apartat de cultura. Per últim podriem intentar negociar amb l'entitat bancaria de la Caixa, per tal de poder entrar en els descomptes dels "Pack's Joves" que ofereixen als clients del "Carnet Jove". 


V – Qualitat

V.I - Implantació d'un sistema de gestió de qualitat
Al acabar el “Tour” contractat, els clients ens respondrien una breu enquesta, analitzant fugaçment tot el servei que han rebut, per part de l’empresa (també anomenat feedback). I per tant, nosaltres podríem utilitzar aquestes dades, per tal de millorar el nostre servei allà on hi pugui haver alguna mancança.

Per altra banda, un cop els clients acabin de gaudir del servei, podrien entrar a la plataforma web del FM Tour, i allí deixar la seva opinió sobre el servei.

Nosaltres, alhora podríem anar cercant per la xarxa, autocaravanes de més nivell qualitatiu, per tal d'oferir un servei més qualitatiu. 


V.II - Escollir normes i models de qualitat
En el nostre model de negoci, una persona de FM Tour, seria l’encarregada de conduir l’autocaravana a la festa major o a l’esdeveniment pactat anteriorment. És per això que en cap moment, els clients conduiran el vehicle, ja que ja hi hauria una persona destinada des de l’empresa; la qual pot ser sense cap mena de problema els seus socis, com s’ha dit anteriorment.

FM Tour, té uns preus establerts, que segons els serveis que els clients desitgin es veurà modificat, ja sigui a l’alça o a la baixa. El preu, que es proposa des de FM Tour, inclou el lloguer de l’autocaravana al propietari, la gasolina o benzina del vehicle, el menjar dels dies contractats i el servei de transport. Per tant si els clients no volen la partida de menjar de FM Tour, el preu es veurà afectat a la baixa, o si els clients volen activitats extres, que FM Tour pot fer, serà un cost extra, i per tant el preu es veurà incrementat.

Els preus base són:
Dies
Cost
Preu
Preu Idv.
Benefici
0 / 2
230€ / 490€
368€ / 784€
73€ / 157€
138€ / 294€ (60%)
3 / 7
690€ / 1.480€
1.035€ / 2.220€
207€ / 444€
345€ / 740€ (50%)
x > 7
1.510€ / 2.080€
2.189€ / 3.016€
438€ / 603€
680€ / 936€ (45%)

Per altra banda, FM Tour no es faria responsables dels danys personals, ni a terceres persones, que puguin causar els seus clients durant el servei. FM Tour sols es faria càrrec, amb la prèvia fiança que s’ha pagat, dels desperfectes que es puguin causar a les autocaravanes. És per això que FM Tour no es farà responsable de cap persona que contracti el servei de FM Tour, ja que tots serien majors d'edat i s’ha de ésser conscient de les seves accions.

FM Tour, ha de tenir el títol de Manipulació d'Aliments, per tal de cuinar els menjars que es contractin durant el servei. 


V.III - Implantació del concepte de “Millora Continua” - Escalabilitat
Com a model d'escalabilitat  proposem el següent, al tan sols ser lloguer d'autocaravanes per tal de dur als clients de festes majors per a Catalunya, la proposta d'escalabilitat  seria de fer la mateixa dinàmica, però a la resta de l’Estat espanyol, posant d'exemple les “faies” de València, els “Sant Fermines” de Pamplona o a la famosa "Tomatina", i altres festes populars per tot l’Estat espanyol.

Seria un projecte d'escalabilitat, tenir la nostra pròpia autocaravana o microbús per tal d'efectuar el servei de FM Tour, però en grans magnituds.

Per altra banda també seria una proposta d'escalabilitat, no tancar-nos en el lloguer d'autocaravanes per les festes majors, si no també obrir-ho a tot tipus d'activitats relacionades amb la cultura catalana, en el cas de Catalunya. 
Pla d'operacions TechPrize


Compres

Per posar en marxa una pàgina web és necessàri, registrar el domini escollit pel portal. El nostre domini és del tipus TLD, dominis d’alt nivell, el nostres és .com, els costos del domini són de 14.95 € al mes en una permanència de 10 anys amb Domiteca.  Ens assegurarem que el domini no estigui ja registra’t. Els costos d'allotjament de la web és de 97.05 € al mes en els servidors Windows , 67.5 en els servidors Linux i 83.3 € el els servidors Apple.
Necessitaren un contracte de prestació de serveis necessàris per el disseny de la web, els cost és de 875 euros a internacionalweb, es demanarà un pressupost anual d'assistència virtual i de seguretat.. És necessàri en el mateix contracte una clàusula de propietat intel·lectual, en la que s’estableixin que els drets d’autor corresponen a la persona o entitat que solicita el servei.
Negociarem contractes de publicitat amb pàgines web de jocs RPG (Role Playing Game) als quals demanarem pressupostos. Aquestes pàgines els usuaris poden adquirir facilitats en el joc mitjançant la compra de crèdits virtuals, nosaltres negociariem amb els responsables d’aquestes pàgines per oferir la possibilitat a aquests de guanyar aquests crèdits utilitzant la nostre pàgina web.
S’adequarà la pàgina web a la normativa vigent de protecció de documents. Registrarem la marca al registre de patents i comprarem un programa utilitzat en la protecció informàtica.
Seleccionarem els nostres proveïdors
Al magatzem tindrem productes tecnològics provinents dels nostres proveïdors. Aquests productes seran comprats a empreses que es dediquin exclusivament a la producció dels productes electrònics. Les empreses que ens aprovisionaran seran, per exemple, Apple, Samsung, Nokia, Blackberry, Sony, LG i Windows. Les existències del nostre magtzem seran de varis tipus. Un d’aquests tipus seran dispositius mòbils, els quals provindran d’Apple, Samsung, Nokia i Blackberry, mentre que Sony i LG ens aprovisionaran de televisions plasma. Alhora, de Sony obtindrem video-consoles com la Playstation 3 o la PSVita. Finalment, els ordinadors personals els comprarem a tant a Windows com a Apple.  

Localització

El nostre negoci s’ubicarà a Internet. Serà necessàri registrar un domini per tal de localitzar el nostre negoci a la xarxa i aquest, en un principi, serà .com ja que és el més popular.
Al ’ubicar el nostre model de negoci en una plataforma web no estem llogant una localització per al negoci sinó que es convertiria en una propietat virtual.
A part de l’accés principal al web, Tech Prize estarà repartit per diferents xarxes socials per tal de donar-nos a conèixer. Aquestes xarxes socials poden ser, principalment, Facebook, Twitter, Tuenti i LinkedIn, per tal d’intercanviar informació, idees i oportunitats amb els usuaris i donar a conèixer Tech Prize per tal d’expandir-nos.

Capacitat

El nostre negoci ofereix serveis relacionats en la publicitat, donar a conèixer productes al major nombre de persones possibles. Per tant, la nostre capacitat de negoci és la capacitat que tenim per anunciar productes a un nombre de persones extremadament gran. En els nostres clients se’ls hi dóna la possibilitat d’adaptar qualsevol tipus d’anunci, ja siguin jocs, imatges o videos. Aquesta capacitat per aconseguir donar a conèixer productes, és degut a la estratègia que s’utilitza per captar un gran nombre de visitants.

Gestió

Els nostres stocks estaran compostos només per existències comercials (tots els dispositius tecnològics). El tipus de stocks característic del nostre negoci per la seva funció és el stock de cicle, és aquella que serveix per atendre la demanda normal dels clients, en el nostre cas el número de visitants que guanyen un premi. Es compraran els productes calculant els premis que obtindran els clients a finals de trimestre, així s’evitaran despeses de stock .  La demanda serà menor que una empresa comercial, tenint en compte això, es farà un càlcul per saber cada quan comprarem els productes tecnològics als proveïdors i la quantitat que demanarem.

Planificació

Finalment, per posar en marxa el negoci a més de la creació de la pàgina web, anunciar-nos i comprar els productes als proveïdors caldrà assegurar-nos que a la web hi hauran futures visites. És necessàri la creació d’un valor que persuadeixi els internautas, es començarà oferint premis de baix cost per donar confiança de pàgina segura, en poc temps, premis de pocs punts.
Cada trimestre es regalaran premis a aquells que tinguin els punts suficients, els productes mes cars valdran més punts. I de nou cada usuari començarà amb zero punts.
S’aniran publican a la web casos de usuaris que hagin guanyat premis. Els usuaris podran comunicar-se entre ells mitjançant un chat dintre de la pàgina.

Es farà un control del procés, hi haurà una sèrie d’indicadors, també anomenats KPI’s (Key Performance Indicators), que mesuren el nivell de l'acompliment d'un procés, enfocant-se en el com i indicant el rendiment dels processos, de manera que es pugui assolir l'objectiu fixat.
Ens expandirem en tot lo relacionat amb els sortejos procurant que influeixi en el creixement del nombre de visites de la pàgina web.

Qualitat

La qualitat ve donada per la fiabilitat de la nostre pàgina. El disseny de la web juga un paper important. Està dotada d’un disseny atractiu simple que dóna fiabilitat a la pàgina i anima a participar en les activitats que ofereix la pàgina. La facilitat per a obtenir premis animarà a participar en la web i els futurs casos de gent premiada ajudarà a la web a guanyar-se la confiança dels internautas. Sabem que els internautas fan valoracions d’aquestes pàgines i com testimonis de premiats atrauran a la gent.

Pla d'operacions DreamRest

 1. Compres

Nosaltres no produiríem el producte sinó que encarregaríem el nostre producte a una empresa externa. Aquesta empresa es diu Decoragloba i només funcionaria com a partner.
El nostre producte està dividit en dues parts:

 • La base o suport: És una base circular en forma de bol que serveix de suport per aguantar la espelma. Podem triar entre diferents colors (Blau, vermell, taronja, verd i blau). El cost de cada base, independentment dels colors és de 12,45 euros i si comprem les bases amb caixes de 12 unitats cadascuna és de 141,93 euros per caixa. • L’espelma: És una espelma rodona de petit tamany que es coloca dintre del suport. El cost de cada espelma és de 0,12 euros i si comprem les espelmes amb caixes de 1200 unitats cadascuna és de 136,8 euros.


2.            Localització

El nostre projecte d’empresa al ser comercial no tenim cap botiga física, però el que si tenim és un lloc on podem administrar totes les demandes, és a dir, un magatzem. aquest magatzem és de lloguer. Les demandes dels productes es durien a terme mitjançant la pàgina web, per tant, tindríem presència a la xarxa. la nostra localització és virtual.

Tot i així, nosaltres treballaríem físicament des d’una oficina. El magatzem i la oficina serien de lloguer. El magatzem estaria ubicat al centre de Catalunya, a Manresa, ja que creiem que així podríem arribar a mes gent ( als de Barcelona, però també a gent de Mataró i resta de Catalunya, Espanya...) A part el fet de que el magatzem no estigui a la pròpia ciutat de Barcelona faria que el cost sigues més baix. La capacitat del magatzem seria de 70m2.

Pel que fa al local, ens instal·laríem al carrer pujol de Mataró Núm. 8 1er 2na. Aquesta oficina, tindria unes dimensions  de uns 80m2.

El preu del lloguer del local des del que treballaríem seria de 350 €, ja que comptem amb un “descompte” ja que els pisos són propietat de la família d’un dels creadors de l’empresa. El magatzem tindria un preu de 120 €.

3. Capacitat

La nostra empresa començaria amb un stock de 300 bases (60 de cada color) i 2400 espelmes per cobrir les primeres demandes. Com que no tenim producció pròpia només tenim que encarregar al nostre partner la quantitat de materials que necessitem.

A mesura que avancin els dies ajustarem la nostres compres segons les nostres vendes, perquè no sobrin o faltin mai existències de ningun tipus També podríem considerar vendre a més zones si ho considerem ja que pot haver-hi un mercat molt ampli.

El nostre producte constaria d’una base d’un color dels abans esmentats i 5 espelmes. Les espelmes es podran comprar per separat ja que seran un recanvi i les podràs comprar en lots de 5 espelmes, 12 espelmes o 20 espelmes.

4. Gestió d’stocks

Com ja hem dit previament noslatres tindríem un magatzem. Gestionaríem els nostre magatzem establint un stock mínim de 100 bases i 600 espelmes amb els quals podem suportar les vendes de aproximadament 1 mes. Ens adaptaríem a les nostres vendes per tornar a comprar els recanvis necessàris. Decoragloba entrega els seus productes en un màxim de 3 dias, per tant no hauríem de tenir problemes en rebre els nostres prodcutes a temps.

Per fer arribar el nostre producte a la gent que l’hagi comprat faríem servir el servei de missatgeria de correus de paquets al principi quan les vendes no siguin molt altes, peró quan augmentin i si és més rentable contracteríem a una empresa transportista que distribuís en el nostre producte.

5. Planificació

Per muntar la nostra empresa, haurem de seguir diferents passos:

 • Descobrir el producte químic que aconsegueixi l’efecte d’una millor sensació de descans dormint les hores que siguin amb l’ajuda de algun institut del son.

Per aconseguir fer aquest primer pas, haurem de posar-nos amb contacte amb els diferents instituts tant d’Espanya com d’altres països. Un cop haguéssim contactat amb ells, hauríem de discutir la viabilitat de l’investigació i fixar un temps límit, per exemple uns tres mesos, per valorar el curs de l’investigació fins al moment.

Un cop passats aquests tres mesos es posaria un plaç de sis mesos per acabar la recerca i trobar la substància química en qüestió.

En total, aquest procés tindria una durada de nou mesos. Evidentment, qualsevol retard en aquest pas suposaria un retard en totes les posteriors accions.

 • Crear la pàgina web

Per fer aquest pas, hauríem de pag un domini web i contractar els serveis d’algun especialista en creació de pàgines web ja que nosaltres no tenim cap tipus de coneixement ni experiència per crear una pàgina web i molt menys per crear-ne una de tant complexe com la que nosaltres tenim en ment.

Aquest pas hauria de dur-se a terme en un termini de entre dos setmanes i un més després de descobrir la substància química que necessitem per dur a terme el producte.

 • Donar-nos a conèixer al nostre target mitjançant la pàgina del Facebook i del Twitter.

Per donar-nos a conèixer, hem creat un compte a Twitter i un compte a  Facebook. De moment no tenim amics ni seguidors ja que són noves però hem determinat que hauriem de tenir uns 100 amics al facebook i 50 seguidors al Twitter passat un més i uns 250 i 100 passats dos mesos.

Passat aquest temps hauríem de valorar els resultats i tornar a marcar nous objectius que poguéssim assolir per valorar la marxa de la nostra empresa.

 • Fer les primeres comandes.

Amb aquestes primeres comandes ens hauríem d’esmerar especialment ja que són les més importants per temes de que els clients fessin córrer la veu entre els seus amics o coneguts.

Per tant, hauríem de entrega aquestes comandes en els terminis estipulats o fins i tot abans per donar una bona impressió i assegurar-nos la continuïtat dels clients i fins i tot fer un pas per l’entrada de nous.

 • Fomentar el boca - orella entre els nostres clients actuals i possibles clients.

Per fer aquest pas, hem d’assegurar-nos de fer perfectament les primeres comandes, és a dir, entregar-les dins els terminis o abans per fomentar la confiança dels nostres clients.

El que també faríem seria posar una opció de compartir amb facebook una valoració dels nostres serveis per tal de que els nostres clients poguessin escriure una bona valoració i que els seus amics al facebook ens coneixessin.

 • Introduïr nous olors de la fragància i nous tipus de espelmes.

Un cop ja hem començat a vendre i ens comença a conèixer la gent, el que hauríem de fer per portar a terme el nostre negoci com havíem pensat seria buscar noves olors per les espelmes, sempre que sigui compatible amb la substància que hauríem descobert.

Un cop hem trobat aquelles olors compatibles, introduir-les al mercat i afegir-hi nous recipients i noves formes per les espelmes per que d’aquesta manera es puguessin adaptar a totes les preferències dels nostres clients.

Per valorar com va la nostra empresa, tenim diferents indicadors. Aquests indicadors serien:

 • Nombre de “m’agrada” al Facebook així com el nombre de seguidors a Twitter.

 • Nombre d’usuaris registrats a la nostra pàgina web i el nombre de visites de la mateixa.

 • El nombre de vegades que una de les nostres comandes arriba en el temps establert al punt d’entrega i el nombre de vegades que no ho fa

 • Nombre de comandes rebudes.

6. Calitat

Per saber si els productes funcionen, a la pàgina web posaríem tots els productes que tenim al mercat i a baix es posaria una valoració de l’´1 al 5, tots els productes que estiguin per sota del 2.5 els trauríem, per fer-lo fora hi ha d’haver un mínim de 100 votacions ja que creiem que no seria fiable fins a aquest punt. Amb aquest mètode, ens asseguraríem una millora i una actualització continua de la pàgina, de manera que sempre estaria renovada i no - desfassada.
També hi hauria un lloc en el que el clients poden deixar allà les seves queixes, les felicitacions o també possibles millores, del nostre servei (com hem dit abans intentaríem que es pogués sincronitzar amb Facebook).
Apart, cada mes s’enviaria un correu als clients per saber si el servei els ha agradat per si no els ha agradat, i per si en volen donar noves idees, i també perquè ens digui si podem fer alguna cosa perquè el servei li sigui més còmode i per suposat, per si no li ha agradat el producte.

Això ho fem perquè creiem que no tothom valorarà el producte a la pàgina web i tampoc creiem que tothom ens proposi coses, apart, també és una manera d’apropar-nos al consumidor.

Fen la valoració a la pàgina web podrem saber si el nostre producte és de qualitat o no, i enviant el correu preguntant si el servei els ha agradat i si podem fer alguna cosa més per complaure’ls ens farà saber si el nostre sistema de gestió es l'adecuat o no.


Gerard Hernández, Pol Roca i Carles Ferrero