dimarts, 27 de novembre de 2012

Business Model Canvas i Corba de valor

Aqui tenim el Model Business Canvas del nostre projecte , el projecte Atankahaus que després d'exposar-lo i de rebre el feedback ens em adonat de que hem de retocar-lo , sobretot en l'àmbit dels partners i de target que son dos aspectes que hauriem de retocar per tirar el projecte endavant.


value propositions:
Pel que fa la nostra proposta de valor oferim un disseny personalitzat de la casatank del client , a més a més oferim una localització d'aquesta amb la col·laboració d'un dels nostres partners , la inmobiliaria, amb aquesta personalització com a conseqüencia tenim que el preu és ajustable segons necessitat. Com a ultima proposta de valor la nostra empresa al reutilitzar tanks dels ports és respectuosa amb el medi ambient fet que es valora molt en aquests temps.

Customer segments:
La nostra empresa principalment es dirigeix a joves que volen emancipar-se i no tenen recursos suficients per poder permetres una casa o un pis a part també ens dirigim a aquells emprenedors que necessiten un espai fisic per situar la seva empresa de nova creació. Finalment també em decidit de dirigir-nos als ajuntaments que vulguin fer habitatges de protecció de oficial per els seus ciutadans.

Customer relathinship:
Per establir relació i rebre un feedback dels nostres clients creiem que la millor manera de fer-ho és a través de les xarxes socials i fent forums de consulta o debat a més a més de la personalització com a joc.

Channels:
Com a canals creiem que el millor és la pàgina web i el nostre partner la inmobiliaria .

Key activities:
Com a activitats clau hem de estar sempre en contiu desenvolupament de la pàgina web i seguir sempre introduint nous models de tanks per que els clients tinguin varietat d'oferta a part creiem que sempre hem de mantenir l'eficiencia i velocitat en la construcció perquè si al client se li fa feixuc el temps d'espera es desespera.

Key resources:
Com a recursos clau necessitem el dissenyador dels interiors dels habitatges i l'arquitecte per poder fer realitat la personalització del client a més a més necessiten d'un equip d'operaris i un equip de transport per poder transportar els tanks cap al lloc d'edificicació.

Key partners:
Com a partners tenim la inmobiliaria que ens proporciona la localització i  ikea que ens pot proporcionar el mobiliari adient per cada client.

Cost strcture:
Com a costos tenim els sous dels empleats , el cost del container i el cost de el manteniment de la pàgina web.


partner -------^ inmobiliaria i ikea(s'ha de canviar a la imatge)
suprimir construcció , transport


En la imatge que ve a continuació podem veure la corba de valor on mostrem el valor afegit o la proposta de valor que oferim en comparació a la competència , tant la directe com la indirecte.

divendres, 23 de novembre de 2012

DreamRest Canvas i corba de valor

Aquest és el nostre canvas modificat després de rebre el “feedback” de tots els alumnes així com els errors que vam cometre


Key partners: Els nostres partners principals són les farmàcies on podríem vendre el nostre producte (a part de la pàgina web), una farmacèutica que ens ajudaria amb la investigació i desenvolupament del producte, els hospitals, sobretot el departament de psicologia i de trastorns de la son ja que ens ajudarien a distribuir el nostre producte i a mantenir una investigació constant i l’empresa de transport que ens ajudaria amb el servei a domicili.

                                                 
Key activities: Les activitats clau, són el servei a domicili, l’actualització constant de noves fragàncies per al nostre producte de manera que mantinguem sempre noves fragàncies sortint i entrant i les bases de dades que mantenim dels nostres clients de manera que els hi puguem oferir un producte segons les seves necessitats.

Key resources: El nostre recurs clau, hem considerat que seria el dissenyador de la pàgina web ja que sense ell no podríem mantenir la pàgina web en bon funcionament i actualitzada que és el més important per seguir participant en la relació de proximitat amb els clients.


Value propositionsLa nostra proposta de valor, és el baix preu del nostre producte, així com la comoditat del servei a domicili (ja que el nostre target casi no disposa de temps per comprar el producte) i la sensació de proximitat que tindran els clients gràcies a la pàgina web ja que podran prendre decisions sobre aquells productes que creuen que haurien de ser retirats (fent que es sentin part de l’empresa).

Costumer relationship: Referint-nos a la relació amb el client, la nostra empresa ofereix una personalització dirigida als gustos de cada client mitjançant la pàgina web. Per exemple, si un client compra un producte determinat, la pàgina web li recomanarà altres productes d’unes característiques semblants o s’admetran votacions per cada producte i aquells productes que arribin a un cert nombre de votacions negatives seran retirats.

Channels: El canals per els quals el nostre producte arribarà als clients serà mitjançant el servei a domicili que oferirem al realitzar una comanda per la pàgina web. Per donar-nos a conèixer, el que hem de fer principalment és promocionar-nos en fòrums d’esportistes, oficinistes o persones que treballin en el torn de nit i intentar que es parli del nostre producte i la gent el conegui mitjançant el boca – orella entre persones.

Costumer segments: Pel que fa al target, el nostre producte està dirigit a esportistes d’elit, així com a oficinistes que treballen molt i estan sotmesos a un gran estrés i a persones que treballen en el torn de nit i que per tant, tenen dificultats per dormir durant el dia a causa dels forts i continuats sorolls de l’exterior.

                         

Cost structure: Quan parlem de l’estructura de costos, el nostre cost principal seria l’elaboració del producte en si.

Revenue streams: Pel que fa als revenue streams, ingressaríem diners sobretot de la venda del producte, de la publicitat en la pàgina web i els ingressos per la mateixa pàgina web.

Canvas


Corba de valor


Aquesta és la corba de valor que nosaltres hem ideat per el nostre producte “Dream Rest”. Hem considerat que el producte anomenat “Xispa” és la nostra competència. Xispa és un producte que aconsegueix una fragància relaxant que aconsegueix una sensació de relax que ajuda a dormir millor.
Com podem veure en la corba, hem considerat que el nostre producte és més còmode ja que només s’ha de encendre una petita vela que pot trobar-se dins de cada habitació i no s0ha de anar enchufant i desenxufant el xispa. Pel que fa a l’efectivitat, hem considerat que és la mateixa ja que les dues fan que puguem dormir millor. En quant a preu considerem que el preu del Dream Rest és inferior perquè el xispa està sobre els 50 €. En el servei a domicili i la personalització mitjançant la pàgina web diem que el nostre producte està molt per sobre del que ofereix el Xispa ja que en el cas de aquest producte és inexistent. Considerem que la proximitat amb els clients és inferior a Xispa que en el nostre producte ja que ells només venen a través de internet i nosaltres també ho fem mitjançant la botiga física.
Per tant, veient aquesta corba de valor podem interpretar que els punts forts del nostre producte són clarament la personalització de la venda mitjançant la pàgina web, el preu i el servei a domicili.

Gerard Hernàndez, Pol Roca i Carles Ferrero.

Owncover: Canvas + Corba de valorsCANVASAl nostre Canvas, com a customer segments (que és el nostre target) hem escollit a les persones més joves entre 13 i 23 anys, que són les que estan més amb les últimes modes en mòbils normalment, i també hem escollit les petites empreses i noves que vulguin personalitzar els seus mòbils amb el logo de l’empresa i així patrocinen i fan publicitat o amb les seves dades personals de treball. El nostre value propositions esta dirigida bàsicament en proporcionar al client personalització, disseny (ja que són els clients qui trien la seva funda), també està dirigit a la comoditat (ja que és una pagina web on poden fer les fundes i no s’han de moure de casa) i per últim el preu, que farem el possible perquè sigui més baix que la competència per guanyar un lloc en el mercat. El tipus de channel és propi i directe, ja que fem ventes per Internet.


Pel que fa a el customer relationships nosaltres ens centrem en el que podriem dir autoservei, doncs és cada client qui fa el seu producte personalitzat.Les nostres key activities són: fer una pàgina web en la qual cada client pugui personalitzar, mitjançant un ordinador, Smartphone, ipad, la funda que desitja. La web la actualitzarem cada cop i afegirem nous aspectes i promocions, així aconseguirem que el client no es cansi de veure sempre el mateix. Una altre activitat clau seria innovar en fundes, és a dir, treure noves fundes al mercat que poden aconseguir un èxit com per exemple les fundes amb codis "BIDI" (els típics QR) per a les empreses.

Com a key partner necessitem un pacte amb algú que fabriqui les fundes, ja que nosaltres posem la página web i el poder elegir lliurement un dissenyi la innovació en les fundes, però ens fa falta algú que materialitzi aquestes fundes que cada client ha escollit comprar. També els nostres key partners serien transportistes com ara SEUR, UPS, ... Pel que fa al tema del revenue streams, la nostra empresa dedica importància, sobretot, a un preu variable , depenent del país, de la quantitat d'imatges que el client posa a la funda entre d'altres i com és normal la venda d'actius.

A la nostra cost structure s’intenta gastar la menor quantitat possible de diners per tal d'aconseguir un preu assequible i atractiu. L’empresa owncover es decanta cap als costos variables (aquells que depenen del volum de béns produïts) ja que owncover es decanta per el Just in time, que consisteix en produir només allò que el client demana, amb la qual cosa no es produeixen més fundes que les que es venen, sinó que es fabriquen les necessàries i així s’estalvien despeses innecessàries. Per altra banda haurien costos en transport i de personal com ara seria el cas del programador de la web. També és important el fet que fa una economia d'escala  que vol dir fer Ràppels (descomptes per quantitat) per fer més atractiu, per les empreses, el fet de comprar fundes a la nostra pàgina web, ja que si demanen varies fundes, tindran un descompte.

Finalment les key resources són bàsicament intel·lectuals, ja que volem que mitjançat una funda especial dissenyada o innovada per nosaltres tingui la nostra marca “owncover” i, per tant, que la gent la diferencii d'una funda normal. Necessitem un programador per a la pàgina web que ens pugui ajudar en dissenyar-la i fer tot el necessari per que estigui en constant funcionament i evolució.

CORBA DE VALORS
A la corba de valor una competència una mica diferent ja que no són fundes personalitzades, però també venen fundes per Internet. Aquesta empresa s’anomena A-Tomica (http://a-tomica.com/), és una empresa catalana, que en el primer punt (preu) considerem que és un preu bastant alt per ser fundes fabricades en sèrie. Al segon punt (locals) hem pensat que al ser una empresa que compres per Internet i no tens un lloc físic on comprar els locals són pocs. Al següent punt (costos de fabricació) són alts ja que fan fundes en sèrie i han de fer moltes per si els hi demanen i potser no les venen, per tant no poden fer “just in time”. Com a costos de personal no són gaire alts ja que les demandes les rep un ordinador i no té a gent que agafi demandes per trucades per exemple. I els costos de transport són depenent on enviïn les fundes. No tenen adaptabilitat de preus, però comoditat si, ja que no t’has de moure de casa per fer una compra. La flexibilitat i la lliure acció en aquesta empresa es baixa ja que no fan la personalització de les fundes. La pàgina és molt fàcil d'utilitzar  però no és coneguda per les xarxes socials ni tenen creació col•lectiva, ja que com hem dit abans no personalitzen les fundes.
  
A la corba de valor, quant a l’empresa Wrappz (http://www.wrappz.es), mostra un preu molt alt que es basa sobre 25 lliures, pasats a euro serien al voltant de 30€. Com a costos de local, els costos son mínims ja que no tenen botiga de venda. Més enllà de magatzems. Els costos de fabricació son mitjos ja que al ser fundes personalitzades no poden tenir stock més enllà de les fundes però al ser personalitzada els costos augmentaran en relació a les imatges que trii qui faci la funda. Els costos de personal entenem que son baixos, més enllà de programadors i gent que faci les fundes no caldrien més persones. Els costos de transport son baixos. Tenen uns preus adaptats a les fundes ja que son cares però pots ficar-hi tot el que hi vulguis. La comoditat es alta ja que fas la teva funda des de casa (Internet). Al ser fundes personalitzades les pots fer com vulguis i per tant et permet molta flexibilitat, cosa que va en relació de la lliure elecció de la funda. La pàgina web es molt fàcil d'usar i fins i tot t’indica com fer les fundes però està tot molt atapeït. No disposen de xarxes socials i per tant, aquest punt és baix. No disposa de cap blog per deixar comentaris per tant no hi ha informació col.lectiva.

A la corba de valor de la nostra empresa, Owncover, els preus son baixos ja que tenim un preu base (10€ i per cada element que hi vulguis posar et costarà 1€ més. Per tant amb 5 elements (suficient) et costaria tan sols 15€, poc en relació a les altres empreses. No disposem de locals físics per tant aquests costos son molt reduïts. Els costos de fabricació els farem amb el sistema JiT ja que no podem preveure quina funda farà el comprador i per tant les farem una a una, Aixa, reduint stock i magatzem. El costos de personal son baixos ja que no disposarem de gaire personal, programador i dissenyador web i qui faci les fundes. Els costos de transport seran elevats ja que en un sistema de JiT hi haurà moments en que necessitarem moure'ns per vendre tan sols 1 funda. L’adaptabilitat segons els preus es un punt fort ja que a part del preu variable segons els elements que hi posis, també es fan descomptes per a grups. El client pot personalitzar al seu gust la funda, per tant, el producte es flexible i de lliure elecció. La pàgina serà de fàcil ús però pot ser que amb els descomptes per a grups es compliqui la cosa a l’hora del cobrament. Disposarem de xarxes socials com ara Facebook i Twitter per mantenir informats als compradors i també d'informació col.lectiva deixant als clients que deixis opinió personal de la pàgina, que deixis la seva funda per que altres la vegin i que es puguin puntuar. Escollirem també la funda del mes a la que tingui més ‘like’.

Gorka T.,  Nil C. i Edgar P.

Model de negoci Canvas EyeCopter


Key partners: Les nostres associacions clau per a la nostra empresa seria tenir partners amb les empreses GoPro, Sony, i d'altres que ens serveixin per podar posar càmeres en el nostre producte. Per altre banda una aliança amb Nacex o Ups pel tema del subministrament. També necessitaríem una empresa que ens ajudés en el tema de disseny i creació d'una pàgina web, així com personalitzar-la per fer-la més acollidora pels nostres clients.

Key activities: Les activitats clau de la nostra empresa són les següents: Poder gravar imatges aèries per un preu força reduït, també donem la opció de personalitzar-se el quadcopter mitjançant la nostra pàgina web des d'on es podrà veure les milers de formes que tenim per personalitzar-lo. A més, tenim una bona proximitat amb el client que en qualsevol dubte sap que ens té a la seva disposició. I per finalitzar, ja que donem la opció de personalitzar-lo mitjançant la pàgina web, també afegim la opció de poder comprar el producte mitjançant la xarxa.


Possible model de EyeCopter

Key resources: Perquè el nostre model de negoci pugui tirar endavant necessitem una sèrie de recursos que són claus per aquest fet. En primer lloc veiem com ha necessitat de tenir un taller en el qual poder crear el producte i reparar-lo en els clients en cas d'averia, del taller deriva la necessitat de tenir una bona varietat d'eines especialitzades en fer les tasques necessàries en el producte. Com a últim recurs clau veiem la necessitat de la patent R + D.

Víctor i Marc, treballant en projecte EYECOPTER.Value propositions: En quant a les propostes de valor en el nostre model de negoci trobem que obtenim benefici i creem valor per a un determinat segment de mercat si el nostre producte permet la gravació d'imatges aèries a un preu molt més reduït que el d'usar un helicòpter per fer-les (el cost es redueix molt). També establiríem una quota mensual opcional per aquells clients que desitgin que en cas d'averia o algun problema, nosaltres els hi reparem sense cap problema, això si, tenint la quota. El nostre producte és molt versàtil, per tant podrem arribar a llocs i agafar imatge que probablement una helicòpter no hi podria arribar o per fer-ho el cost seria molt elevat. En el nostre model de negoci importaríem els productes de fabricació ja que fent aquest procés reduïm moltíssim el cost de fabricació, sense perjudicar a la qualitat del nostre producte.Buscant informació, per la realització del Canvas.

Customer relationship: La relació amb el nostres clients seria molt de tu a tu, tindríem una assistència personal. Un altre lloc per el qual ens podem comunicar amb els clients i que ens comentin algun problema que hagin pogut tenir és utilitzant la pàgina web i deixar-nos escrit o bé un comentari o buscar el mail a la pàgina i respondre'ls per allà.

Customer Segments: La nostre empresa aniria enfocada, petites productores de cinema, les quals no poden permetre, alquilar un helicòpter, o qualsevol altre sistema més car. El EyeCopter, també es pot utilitzar com a un hobby, és a dir, venem el pack de totes les peces necessàries, amb un manual, perquè el client pugui muntar-lo a casa seva i disfrutar-ne del procés, i alhora fer-lo volar per plaer. 
Empreses com RedBull, les quals realitzen molts vídeos promocionals, especialment d'esports extrems, on les ubicacions acostumen a ser bastant abruptes. 
Empreses de vigilància com Prosegur, poden utilitzar l'EyeCopter, per controlar grans extensions de terreny desde l'aire, o la Policia, Guarda Costes... EL ADF (Agrupació de Defensa Forestal) en seria un altre exemple, ja que pot ser utilitzat per a la prevenció d'incendis, s'hi si incorporen els sensors, i càmeres adequades. Per acabar, hem trobat que les immobiliàries, també s'en podríem aprofitar, perquè podrien promocionar cases molt grans i amb molt de terreny, desde vídeos gravats amb l'EyeCopter.Red Bull, possibe, "model" de client.
Sistema de vigilància del EYECOPTER.

Channels: Per a donar a conèixer la nostre empresa, principalment, per començar ens basem, en l'Internet, per les diverses avantatges que presenta. No necessitem una tenda física, amb tots els gastos que comporta, per a vendre el nostre producte. PEr tant en foros especialitzats en radio control, on la gent es comunica, per resoldre dubtes, hi podríem afegir-hi publicitat, per fer conèixer la marca. Les xarxes socials, són bàsiques, degut a com d'expeses estan en el món d'Internet avui en dia. Tenir un canal a YouTube, on penjar-hi els vídeos promocionals de la nostre empresa, manuals per muntar el EyeCopter, "reviews"de possibles nous productes. Utilizaríem, el correu, per avió ( més ràpid) per enviar el producte al nostre client, qui prèviament l'haurà comprat per Internet a la nostre pàgina web.


You Tube, canal de comunicació amb clients.

Cost Structure: Per a posar en marxa la nostre empresa haurem, de fer front a una serie de gastos inicials. El més important, serà la importació dels materials necessaris, per la construcció dels primers EyeCopter, els quals importarem de HongKong, Singapur, on són més barats. Més endavant si el volum de vendes augmentes, podríem comprar-ho en massa en altres proveïdors, de China. EL  sou del personal bàsic, on hi hauria, un editor de vídeos, i comerciant. El manteniment de totes les plataformes web, com la web bàsica, el canal de YouTube, les xarxes socials, publicitat a Internet... Per acabar, també necessitaríem invertit una petita part, en la compra de les eines necessàries, i si més endavant, tot funcionés, el lloguer d'un local, amb tots els gastos que corresponents de llum, gas... També hem de tenir un compte, les diferents associacions clau, de les quals hem parlat al començar.Revenue Streams: La nostre font d'ingressos, la podríem dividir, en directe i indirecta. La directa, seria tota aquella que tenim, per la venda del EyeCopter, i la indirecta, pels serveis que oferim. Per començar el EyeCopter, la seva venda, ja ens aportaria una part d'ingressos. Després tenim la gravació d'imatges, per part nostre, amb el nostre EyeCopter, especialitzat per gravar. Una quota anual, opcional, que oferim als clients, a canvia del manteniment, i actualització anual, del seu EyeCopter, és a dir, si ha sortit un nou software, per l'ordinador de abord, nosaltres l'hi instalariem, i a més si les peces, estan quedant antiquades, també k'hi canviaríem. Dins de la quota, també hi entra un petit curs 'd'iniciació en el vol i manteniment de l'EyeCopter. També tindríem, ingressos del canal de YouTube. Ja finalment, el R+D, si crees, un nou producte, el patentaríem, per tant aquesta patent, podria estudiar-se si ens convé o no posar-la a la veda, però si ho fos, també tindríem beneficis gràcies al R+D.


EYECOPTER--CANVAS 

CORBA DE VALOR-- EYECOPTER
En la nostre corba de valor ens hem centrat en 8 aspectes, amb els que ens diferenciem amb la nostre competència, tant com a coses que ens beneficien, com diferències que ens perjudiquen. El preu del EYECOPTER, el tenim per sota de la nostre competència mitjana, per això, perdem en nivell tecnològic, ja que al ser més senzill, i barat alhora, perdem en tecnologia. Una de les nostres grans avantatges, es la proximitat amb el client, al ser petits, ens podem dedicar més profundament, en oferir, un servei personalitzat i especial, per a aquests. Com hem comentat anteriorment, el novell tecnològic és més baix, i també afecta, en el maneig, perquè l'Eyecopter, dependrà més en la nostre habilitat, per a maniobrar-lo. A partir de la corba de valor, podem veure les nostres mancances, els punts on hem de dedicar-nos-hi més per tal de que l'empresa sigui més competitiva.


Victor Robert
Marc Unzueta


Canvas i Corba de Valor de l'UnSleep Security Belt

CANVAS

Key Partners
Les Empreses Teconlògiques són els nostres clients claus.

Key Activities
Pel que fa a les nostres Activitats Clau, els nostres principals objectius són transmetre als conductors una seguretat contra la son i, al mateix temps, permetre’ls conduir durant llargs trajectes sense interrupció ni manca de concentració produïdes pel cansament.

Key Resources
Quant als Recursos Clau la base del nostre producte no és vendre’l directament a botigues sinó patentar-lo de manera que les automobilístiques ens comprin la patent i a partir de la base del nostre producte elles puguin acabar de perfilar els seus propis detalls.

Value Propositions
Hi ha una sèrie de Propostes de Valor que conté el nostre producte. Una d’elles és el disseny únic, diferent de qualsevol altre producte que pugui fer-nos competència. Una altra proposta de valor és una aplicació per smartphones, la qual avisi als serveis d’emergència pertinents en cas de necessitar-ho. Altres propostes serien uns costos assequibles, gran varietat de models i capacitat per part del producte de detectar problemes de cor.

Customers’ Relationship
És important definir la relació que tindrem amb el nostre segment de mercat. Per la captació de clients utilitzarem el porta a porta. Per la fidelització de clients crearíem una tarja que faria pertànyer a les automobilístiques a un Club Premium amb descomptes en futurs productes de la nostra empresa.

Channels
Pel canal de distribució del nostre producte simplement utilitzaríem el Porta a porta, per tant, en comptes de fer publicitat a televisions, ràdios i Internet aniríem directament a les automobilístiques a comunicar les nostres propostes i mostrar el nostre producte.

Customer Segments
Com a Socis Clau tenim a les Automobilístiques, les quals són a les qui venem el nostre producte patentat, de manera que son elles qui el fabriquen amb les modificacions que creguin convenients però amb el disseny base nostre.

Cost Estructure
Pel que fa a l’estructura de costos de l’empresa les despeses serien la creació del producte, el cost de la patent, el cost del programa informàtic del producte i l’aplicació del mòbil que avisa a emergència.

Revenue Streams 
Finalment, els nostres fluxos d’ingressos serien bàsicament els ingressos per la venta de la patent a les automobilístiques i podríem plantejar la possibilitat d’endur-nos una petita comissió gràcies a aquestes.
_________________________________________________________________

CORBA DE VALOR


La primera característica de la corba és la càmera: la competència fa servir una càmera per detectar l’estat dels conductors mentre que nosaltres eliminaríem aquest objecte. El segon aspecte que em volgut remarcar és que el nostre producte es vendria com un accessori més del cotxe mentre que la competència ven el seu com una cosa extra que trobaries en botigues.Com que el nostre projecte va adreçat a millorar la seguretat el nostre aparell no crearia una distracció al conductor mentre que l’altre t’he l’has d’instal•lar i també s’ha de programar segons el tipus de trajecte que facis. I aquesta característica enllaça amb les dues següents reflectides a la corba: nosaltres necessitem molt menys espai per que funcioni el producte (aniria incorporat al cinturó de seguretat) i és molt més senzill ja que només s’hauria d’engegar i ell mateix detectaria els canvis cardíacs del cos.

També, i per acabar, destaquem que creiem que el nostre seria més eficient perquè, si no hi ha cap interferència, és més fàcil detectar les pulsacions que detectar el nivell de cansament d’una persona mitjançant la cara d’una persona que com ho faria la nostra competència.


Carles Herranz, Dani Palomo, Joan Alcaraz i Pol Beltrán

dimecres, 21 de novembre de 2012

El cas del tren


Primerament ens vam plantejar un problema que tenia com a lloc un túnel de tren. Consistia en què un revisor , una passatgera i el cap de la central intentaven buscar una solució a l'aturament del tren.

-Com a revisor teniem el personatge d'en Ricard que era una persona de 40 que en feia 5 que treballava a l'empresa. Feia cas als seus superiors però cada dia entenia més els passatgers perquè el tren no arribava mai a l'hora. Objectiu: resoldre el problema i prendre una decisió entre si esperar els autobusos o agafar una drecera cap a Molins

-Per la passatgera tenim a la Teresa que és advocada i cada dia agafa aquest tren des de fa anys i està cansada de que sempre es retardi. Té una reunió d'aquí a dues hores, si no hi va la faran fora.Els busos trigaran dues hores en arribar i farà tard. Objectiu: arribar el més aviat possible per no perdre la feina i tenir la reunió amb el client.

-El senyor Rigau és el cap de la central , el superior d'en Ricard. Té 50 anys i fa 15 que treballa a l'empresa. Quan prens una decisió no canvies d'idea, t'agrada no complicar-te massa.Objectiu: que els passatgers es quedin al tren esperant als autobusos que arribaran en un parell d'hores però potser si truques sigui en hora i mitja.

Després de repartir-nos els personatges, per parelles (un observador i un protagonista) vam preparar possibles situacions que podien succeir i com podia reaccionar el nostre personatge. Per exemple en el cas de la Teresa, vam pensar com podria reaccionar o que podia dir si li deien que el tren estaria parat tres hores més, que al final no passarien busos o que el busos no podien passar més dora. 

Finalment el que va passar és que el revisor va trucar a en Sr.Rigau per preguntar-li si els busos podien anar  és ràpid a el que aquest li va respondre amb un no rotund. Quan el revisor va parlar amb la Teresa aquesta  es queixà i li demanà que si no hi havia res més que es pogués fer ja que ella té una important reunió amb un client que no pot perdre. Arrel d’això, el revisor va tornar a trucar a en Sr.Rigau i li va preguntar si hi havia  alguna possibilitat de que es pogués emportar als passatgers per una drecera sota la seva responsabilitat  perquè poguessin agafar un altre tren. En Rigau després d’una petita xerrada acceptà, i el revisor es va emportar a tots  els passatgers del tren cap a una altra estació a peu.


Juanma , Gorka, Gerard, Carles, Dani i Marc

dilluns, 19 de novembre de 2012

Emprendre en Valors


El nostre grup: Miquel Nieto, Pol Beltran, Nil Casacuberta, Marc Unzueta, Nil Soler, Carles Ferrero i Pau Pujol, va treballar els valors conseqüents del vídeo que ens varen passar durant la dinàmica duta a terme el dijous passat a Barcelona Activa.

El nostre vídeo, plantejava una situació delicada, era així:

En Juanito, propietari amb problemes econòmics, contracta a una noia, per tal de que l'ajudi en l'atenció de la clientela i a l'hora de cobrar estigui ella a la caixa. Un dia, en Juanito rep a en Quimet un client habitual al bar, i alhora amic seu. Es posen a xerrar, mentrestant la Tonyi desprès de cobrar a una clienta, es guarda a una bossa de cintura la propina que ha deixat la clienta. En Juanito entre d'altres coses, li explica que les propines se les parteixen a parts iguals, i que fa temps que aquestes han anat disminuint. En Quimet, durant la xerrada amb en Juanito, li diu que la Tonyi, fica mà a la caixa, ja que ha vist que quan cobrava a la clienta, es guardava la propina que li havia donat. Ell li proposa que la faci fora, però en Juanito, que es veu que es molt bona persona, no ho vol fer pas...

Personatges:

La Tonyi és una noia que el Juanito va contractar per poder portar el bar amb més calma, però des de que la va contractar, els diners de les propines han disminuït  Ella va justa de diners, així que quan pot fica la mà a les propines. Té un caràcter fort, i la relació amb els clients no es gaire bona, ja que a part, ella preferiria treballar en un "bar de copes" en canvi de treballar en una cafeteria, on l'ambient no es tan jove.
Aqui, la Tonyi no utilitza uns certs valors com l'empatia cap en Juanito, ja que ell també necessita els diners.

En Juanito és un pare de família propietari d'un bar, el qual com la major part de la societat, està patint la crisis econòmica en el seu negoci. Malgrat estigui patint la crisis, no vol disminuir el nivell de vida de la seva família, així que contracta una noia per que ell vagi menys atabalat a la feina. 
En el cas presentat, en Juanito utilitza el respecte envers la Tonyi, a la vegada que la confiança cap a ella.

En Quimet es un client habitual de la cafeteria d'en Juanito, i ell nota que últimament les coses no funcionen be, així que decideix preguntar-li per com li funciona la situació a la feina.  L'opinió d'en Quimet, es fer fora del lloc de treball a la Tonyi, ja que un treballador no pot agafar els diners que no li pertoquen. En aquest cas, un dels valors que mostra en Quimet podriem dir que es l'amistat, ja que podria haver no dit res sobre la Tonyi, però decideix dir-li i aconsellar-lo sobre la situació que se li planteja.


El procés del nostre grup, fou:

La decisió final del grup fou, que en Juanito, s'arrisques a la proposta de la Tonyi, a obrir o més ben dit a redirigir el negoci, orientant-lo d'una cafeteria-bar convencional, a un bar de còctels, un concepte que podria esdevenir molt positiu per el negoci, ja que no hauria d'invertir en personal, ja que la Tonyi ja va fer en el passat un curset de cocteleria, i per tant dominaria l'apartat principal del negoci. 
Com em esmentat abans, en Juanito assumeix un alt risc, al comptar exclusivament amb la Tonyi, com a única via de funcionament, malgrat ell sàpiga com s'administra el negoci i tot plegat, ella és la que duria principalment, l'activitat clau del negoci. I la Tonyi, ha d'aprofitar aquesta ocasió per acabant-se guanyant bé la vida i no fallar a en Juanito. 

Durant la nostre estada en el taller de Barcelona, per arribar a les diferents conclusions a les que arribava el nostre personatge, per guiar-nos tenim unes cartolines, on cada parella que formava un dels personatge hi tenia escrit, els pensaments d’aquest, i el seu comportament envers el problema , o la situació de la que es tractes. Un cop cadascuna de les parelles s’havia llegit i comentat entre ells el paper i comportament del seu personatge, vam recrear la situació, a partir del punt on s’havia acabat el vídeo, fent de personatges amb el seu corresponent comportament. Per exemple, en Quimet, l’amic de l’amo del bar, en Juanito, creia que s’havia de fer fora si o si a la Tonyi sense cap mena d’escrúpols ni remordiments. Finalment, un cop recreada la situació dins del nostre grup, ho vam fer davant de tota la classe d'innovació, que estava present en el taller.
Miquel Nieto, Pol Beltran, Nil Casacuberta, Marc Unzueta, Nil Soler, Carles Ferrero i Pau Pujol

dimecres, 7 de novembre de 2012

Competència AtankAhaus

Com a competència directe Local tenim ciudad container (http://www.ciudadcontainer.es) que ofereix cases ,tallers i oficines amb uns preus entre 10.000 i 52.000€ depenent de la grandaria i el tipo de materials , i llavors trobem també com a competència directe local a a contieneunacasa que està en fase inicial però en principi ofereix els mateixos serveis encara que no hem pogut trobar preus (http://www.contieneunacasa.com/)

competencia indirecte local i global eurocasa que ofereix cases prefabricades o cases modulars (http://www.eurocasa.com)

En el camp de la construcció de cases amb l'ús de containers de grans dimensions per ús comercial, els pioners son Anglaterra i Holanda. Ambdues capitals tenen barris, com el de  Amsterdam Keetwonen amb equipaments i vivendes construïdes amb aquests materials dirigides als estudiants. Londres te un barri semblant al d'Amsterdam anomenat Container City que dona uns serveis semblants, però sobretot el que veiem que ens pot diferenciar és el fet de no fer una ciutat amb els 'Tanks' si no vendrel's per separat i de forma personalitzada mitjançant una pàgina web que ens dongui més proximitat amb el client i apart ens serveixi per la fidelització d'aquest mitjançant millores en el producte al llarg dels anys.Eduard Vidal-Barraquer i Miquel Nieto

Competència de les fundes personalitzadesCOMPETÈNCIA DE LES FUNDES PERSONALITZADES

El mercat es molt ampli en aquest sector de la venta online i més si es tracta d'un producte el qual utilitzen moltes persones, les fundes personalitzades.

Dit això, la nostra competència directe serien empreses que també realitzin fundes personalitzades via online, com ara http://www.wrappz.com/createyourown. Aquesta pàgina et permet dissenyar la teva pròpia funda online gratüitament i et costa 18'97 lliures.

Com a competència indirecta tindriem pàgines de venta de fundes de mòbils o tables però sense ser personalitzades com:

En competència d'àmbit local tindriem http://a-tomica.com/category.php?id_category=1&gclid=CJCAmNTfvLMCFaTMtAodakQAqQ. Una pàgina web que també ven fundes de mòbils NO personalitzades. Es una empresa catalana. Les seves fundes costen de 20 a 25 €.


Competència UnSleep Security Belt

 Competència


Una de les competències que hem trobat al nostre model de negoci és  Anti-Sleep Pilot (ASP). Aquest producte té tres funcions:

  1. Calcular el teu nivell de fatiga  
  2. Mantenir-te en un estat de alerta 
  3. Recomenar-te un descans

Calcular el teu nivell de fatiga

Mentres condueixes et manté informa't a través d'una pantalla del teu nivell de fatiga.

Mantenir-te en un estat de alerta

Et manté en estat d'alerta mitjançant proves senzilles.

Recomenar-te un descans

El dispositiu utilitza senyals audibles per avisar-te quan el teu nivell de fatiga comença a arribar a un punt crític de son.


Les diferències que hi ha són que el nostre incorpora't en cotxe i l'altre l'has de comprar a part, una altre diferència es que el nostre producte calcula el nivell de fatiga a través de les pulsacions i l'altre utilitza una càmera.

EL CAS APPLE


Tipo d’innovació d’Apple

L’empresa apple va fer un tipus d’innovació basada en el client desprès d’estudiar les necessitats, entorn, aspiracions preocupacions i rutines diàries. Van observar que els seus clients no donaven tant de valor a l’aparell de mp4 que ells oferien l’Ipod sinó que donaven valor a altres coses.

En els inicis, Apple feia dispositius autònoms, es a dir, era simplement un dispositiu per escoltar música. Apple va fer un canvi de paradigma amb l’app store  aconseguint que el client es sentis part de l’empresa Apple, fent-se usuari de l’app store, baixant-se música, o simplement reben informació sobre nous productes i música. El que aconsegueix Apple es que el client senti que pertany a un grup social en concret. Apple va impuslar aquesta iniciatvia en un moment en que la pirateria ilegal per la baixada de música estava en alça. Tot i així Apple va aconseguir que els seus clients preferissin pagar per tenir l’app store a baixar-se la música. Per tot això apple va decidir no centrar-se tant en la gent que ja es descargava múscia o altres formes digitals si no que va anar a “crear” un nou target , va anar a per aquells que no estaven tan introduïts en la tecnologia per crear un nou mercat amb una plataforma intuïtiva que és Itunes , que et permet descargar-te música i tenir-la organitzada , això et fa entrar en aquesta comunitat apple. Aquest valor afegit o diferenciació que ha aconseguit apple amb la conexió dels seus aparells amb l’app store de manera directe li ha donat un mercat en el que només hi son ells és a dir han conseguit un oceà blau.

Apple ha aconseguit innovar através de les necesitats del seu client i a sobre creant noves necesitats, la necesitat de pertanyer a un grup social, la necessitat de tenir un app store, la necesitat de tenir un Ipod, Iphone... La necessitat d’estar amb Apple.http://www.apple.com/

Eduard Vidal-Barraquer i Miquel NietoPlayStation Portable™


L'empresa Sony és una de les companyies electròniques més importants del món. És actualment una corporació de caràcter mundial originària de Japó. Històricament ha estat una marca innovadora en el mercat de a creació d'estàndards per a la reproducció, gravació i emmagatzemament de dades.

Sony ja dominava el mercat amb els anteriors models PlayStation i PlayStation 2per davant d'altres videoconsoles com l'Xbox però va voler anar més enllà. Això va provocar l'aparició d'un nou hardware, la PlayStation Portable. Aquest nou concepte de videoconsola va innovar un principal aspecte, la portabilitat. Es tractava de llançar al mercat un producte que sigués còmode de transportar, de tal manera que es van dissenyar unes característiques essencials per a poder aconseguir l'objectiu. 

Es va crear el producte amb un pes d'aproximadament 260 grams, un més baix pes mai produït. També es va adaptar la mal·leabilitat de la consola per tal de que fos més còmode d'agafar pel consumidor. Aquesta característica va comportar fabricar una forma allargada del producte, diferent d'altres consoles anteriors, com la GameBoy™. També va formar gran part de l'innovació del producte el format físic dels videojocs, doncs el tamany es reduïa considerablament de manera que s'eliminava la forma de CD i neixia un nou format anomenat UMD.

diumenge, 4 de novembre de 2012

FlickrFlickr és un lloc web destinat a organitzar i emmagatzemar fotografies digitals, que alhora funciona com una xarxa social. És un servei molt utilitzat per els usuaris de blocs com a dipòsit de foto; una de les seves funcions es que permet fer cerques d'imatges per etiquetes, per data i també per el tipus de llicència.

Les fotografies i/o imatges poden trametre's a través del correu electrònic. Una de les principals característiques es que permet als usuaris registrats triar qui vol que accedeixin a les seves fotos.
La major part d'aquests usuaris mai es converteixen en clients de pagament, i lo habitual és que tan sols un percentatge inferior al 10% de tots els usuaris es subscrigui als serveis premium de pagament. Aquest petit percentatge és el que subvenciona l'oferta gratuïta de la plataforma digital, de la que gaudeixen la resta d'usuaris. 

El terme freemium, és el concepte que defineix a grans trets, tindre les "necessitats" bàsiques totalment cobertes gratuïtament, i les "necessitats" extres ja s'hagin de pagar. 
El concepte freemium , va ser emprat per Jarid Lukin i difós per el capitalista de risc Fred Wilson en el seu bloc, i es refereix a un model de negoci, basat principalment en l'internet, el qual combina serveis bàsics gratuïts com serveis premium de pagament. 

Yahoo! va adquirir Flickr l'any 2005, des d'aquell moment és el lloc web de la plataforma Yahoo! per tal de emmagatzemar fotografies. 

L'empresa, té costos fixos i altres costos relacionats en el desenvolupament de l'empresa. I els seus costos variables estan en la funció de emmagatzemant de les fotografies.