dilluns, 29 d’abril de 2013

Notes PechaKucha

Nois, les notes del Pechakucha estan penjades a l'Educamos. 

PLA FINANCER EYECOPTER

Ratios from muc951

Article interessant pel Joan i el Dani

 Via Diari Ara. Reinventa't. Elena Freixa. 28/4/2013

Una carcassa per 'amagar' el primer airbag per a vianants

El fabricant de components de l'automòbil Zanini desenvolupa el sistema que ha d'integrar als vehicles el primer airbag per protegir els vianants en cas d'accident. Es tracta d'un projecte conjunt amb el fabricant suec Autoliv. Zanini fabricarà la carcassa que dissimuli l'airbag al frontal del cotxe.
Una carcassa per 'amagar' el primer airbag per a vianants Una carcassa per 'amagar' el primer airbag per a vianants CRISTINA CALDERER
El fabricant de components d'automòbil català Zanini és un dels reis mundials en la producció d'embellidors de rodes de vehicles, el seu producte estrella. La necessitat d'innovar i d'ampliar el negoci, però, l'ha dut a ser protagonista d'un singular invent que veurà la llum aviat: el primer airbag per a vianants, que s'incorporarà a la part frontal dels cotxes. En aquest projecte, Zanini col·labora amb l'empresa sueca Autoliv, inventora de l'airbag, i el paper que es reserva el fabricant català és el de dissenyar tot el sistema per integrar el coixí de seguretat a la part davantera del vehicle de manera que conservi "la funcionalitat i l'estètica", segons explica el conseller delegat de l'empresa, Jordi Torras.
El desenvolupament de tot aquest sistema perquè el coixí de seguretat que ha de protegir el vianant d'un possible atropellament funcioni i no es vegi a simple vista és el repte de Zanini. Per aconseguir-ho compta amb experiència, ja que l'empresa ja s'encarrega de produir les tapes i emblemes que amaguen l'airbag interior a la part central del volant.
Torras explica que la tecnologia de Zanini pel que fa als materials aconsegueix un plàstic resistent però prou tou per no ferir l'ocupant del vehicle quan es desplega l'airbag i salten les tapes que el subjecten. La mateixa tecnologia és la que s'està implementant en el cas de l'airbag per a vianants, que, segons els seus càlculs, es començarà a fabricar en sèrie el 2015.
El projecte es desenvolupa íntegrament des de la planta de Zanini a Parets del Vallès, l'única de tot el grup on no es fabriquen els famosos embellidors de rodes que han fet famosa l'empresa, i s'aposta, en canvi, per l'R+D i la diversificació cap a altres productes.
En una primera fase, l'airbag per a vianants es fabricarà per a una sola marca, que començarà a introduir-lo als seus vehicles de gamma més alta. Se'n faran, calcula Torras, unes 70.000 unitats a l'any, que suposaran 3,5 milions d'euros de facturació. Com en altres avenços al sector, el desplegament al gruix dels cotxes s'espera "relativament ràpid" si funciona.
Radars per evitar accidents
Zanini té en marxa un segon projecte de desenvolupament que també té a veure amb la seguretat. Es tracta d'un sistema per integrar radars als emblemes frontals dels cotxes -els logotips que identifiquen la marca-. Aquests radars ja els duen incorporats alguns vehicles i serveixen per detectar perills i evitar accidents fent que s'activin els frens o desviant la trajectòria del cotxe per evitar xocs. El que desenvolupa Zanini és un sistema que tingui un cost prou competitiu per poder-lo vendre als fabricants quan aquest sistema s'estengui a tot el sector.
En aquest cas, explica Torras, hi ha una normativa europea que preveu la implantació dels radars frontals a tots els cotxes nous d'aquí pocs anys, la qual cosa brinda una gran oportunitat per colar-se entre els proveïdors estrella dels grans fabricants. "Hem de treballar intensament per no perdre l'oportunitat i tenir llesta la tecnologia quan els fabricants la demanin", resumeix Torras. Les primeres proves del sistema Zanini s'han fet amb el fabricant nord-americà Cadillach i ja hi ha negociacions per fer proves amb dues marques europees que el conseller delegat de l'empresa prefereix no revelar encara.
Els dos projectes innovadors es combinen amb el que és encara el gruix del negoci de Zanini: els embellidors de rodes que circulen per tot el món. L'empresa, nascuda el 1965, factura 115 milions d'euros a l'any, el 75% dels quals vénen d'aquest producte. El grup té fàbriques a Mèxic, als Estats Units i a l'Índia. Ara mateix està en plena fase d'aterratge a la Xina, on aviat començarà a construir una fàbrica a prop de Xangai. Al mercat rus, hi busca un soci local per començar a fabricar sota llicència i així, resumeix Torras, tenir un peu a tots els països BRIC, on es concentra el creixement de la indústria de l'automòbil.

Plà financer TechPrize


Presentació final DreamRest

diumenge, 28 d’abril de 2013

Pla financer Owncover

Pla Financer DreamRest


 

Pla Econòmic-finacer S.H.G

Per tal de poder veure com anirà el nostre projecte hem creat dues variables: com ens aniria a nosaltres desenvolupant la patent i com serien els números de l’empresa que ens ho compraria.

Inversions

La nostra inversió seria de 10.000€  per tal de crear el software que controlaria el funcionament del nostre producte. Estaria dividia en cinc quotes a partir del principi de l’inici del començament de l’exercici.

També faríem una inversió de 1500€ en mobiliari per tal d’equipar l’oficina que tindríem i també el garatge que llogaríem on es farien les proves amb els cotxes que també en compraríem tres per realitzar totes les proves amb S.H.G que costarien 13.000€ cadascun. Així també faríem una inversió de 6.000€ en equips informàtics perquè tots el investigadors poguessin recopilar i sistematitzar tots els processos necessaris per detectar els diferents problemes cardíacs o la son amb el nostre producte. I com que el producte que es vendrà en la patent s’haurà de prototipar  es destinaran 10.000€ al llarg del primer any per comprar tots els materials necessaris per fer-ho.

En el segon any, l’única inversió que es faria seria la compra de la patent per valor de 12.000€ per fer-la vàlida en 130 països ja que la investigació ja s’hauria d’haver acabat per tal de començar a comercialitzar la nostra patent.

Salaris i despeses de personal

Seguint amb l’explicació ens fixarem ara en els promotors i assalariats: seríem dos promotors que cobraríem 1.000€. A part tindríem quatre investigadors que desenvoluparien tant el software com els diferents prototips que crearien per poder vendre la patent, aquest tindrien un sou de 2500€ mensuals durant només el primer any del nostre exercici que creiem que és el temps màxim en el que es trigaria a desenvolupar el nostre projecte. Tots ells s’encarregarien de fer les diferents proves pertinents amb tot el material mencionat anteriorment i al principi del segon exercici crearíem la patent i llavors començaria la comercialització.

Patent

És important remarcar dues clàusules de venda de la nostra patent:

-Es concediria la patent durant 3 anys

-La producció serà de 15.000 unitats anuals màximes

Com que intentaríem vendre dues patents el problema que es podria presentar és que durant dos anys les dues empreses que comercialitzarien el nostre producte competirien i per això seria bo vendre la segona patent a una empresa que geològicament estigués diferenciat, tot i que  totes les empreses automobilístiques actuen a nivell mundial.

Finançament

Per tal de finançar tot aquest procés necessitaríem un crèdit de 150.000€ per crear la nova tecnologia de la nostra patent. Això ens costaria 1250€ en despesa financera perquè tindria un interès estimat del 10%. Demanaríem aquest crèdit a l’inici per tal de poder subsistir el primer any i desenvolupar el projecte ja que trigaríem 15 mesos en començar a cobrar quelcom si som capaços de vendre la patent.

Forma jurídica de l’empresa

La forma que hem triat finalment ha estat d’una societat civil que, tot i que té una responsabilitat il·limitada i és perillós en el nostre projecte, no té mínim capital a aportar podent aportar immobilitzat a part de capital i es requereix de dos socis mínim.

Gestió de cobraments i pagaments

En la nostre empres els pagaments de les nòmines seria mensual i els subministraments bimestral. Pel que fa als cobraments es farien 5 ingressos per part de l’empresa compradora de 5.000.000€ alternats en un període màxim de 10 mesos.

Balanç


                              


Compte de pèrdues i guanys

 
PRIMER EXERCICI
SEGON EXERCICI
TERCER EXERCICI
INGRESSOS
Vendes/Prestació de serveis
0,00
0,0%
25.000.000,00
100,0%
25.000.000,00
100,0%
Subvencions a l'explotació
0,00
0,0%
0,00
0,0%
0,00
0,0%
TOTAL INGRESSOS
0,00
0,0%
25.000.000,00
100,0%
25.000.000,00
100,0%
DESPESES           
Compres/Treballs
0,00
0,0%
1.250.000,00
5,0%
1.250.000,00
5,0%
Variació d'existències
0,00
0,0%
0,00
0,0%
0,00
0,0%
MARGE DE CONTRIBUCIÓ
0,00
0,0%
23.750.000,00
95,0%
23.750.000,00
95,0%
Serveis externs
31.300,00
0,0%
30.300,00
0,1%
28.800,00
0,1%
 
Despeses de personal
183.600,00
0,0%
24.000,00
0,1%
24.000,00
0,1%
 
EBITDA
-214.900,00
0,0%
23.695.700,00
94,8%
23.697.200,00
94,8%
 
Amortitzacions
11.896,55
0,0%
14.482,76
0,1%
14.482,76
0,01%
Provisions
0,00
0,0%
0,00
0,0%
0,00
0,0%
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
-226.796,55
0,0%
23.681.217,24
94,7%
23.682.717,24
94,8%
 
Despeses financeres
15.000,00
0,0%
15.000,00
0,1%
13.904,46
0,1%
 
RESULTAT ABANS IMPOSTOS
-241.796,55
0,0%
23.666.217,24
94,7%
23.668.812,78
94,7%
Tributs
0,00
0,0%
5.916.554,31
23,7%
5.917.203,19
23,7%
 
RESULTAT
-241.796,55
0,0%
17.749.662,93
71,0%
 
17.751.609,58
71,0%

 

Solvència a curt termini

En aquest aspecte la nostra empresa va molt malament durant el primer any ja que no tenim ingressos perquè hem de desenvolupar la tecnologia del nostre projecte. Per això no tenim solvència a curt termini i hem de recórrer a un prestes de 150.000€ per fer front a totes les despeses i inversions que necessitem.

Ràtio de liquiditat=Actiu corrent/passiu corrent=15535,41/152763=0,10

Ràtio tresoreria=Realitzable+disponible/passiu corrent=15535,41/152763=0,10

Ràtio de disponibilitat= disponible-7passiu corrent= 0/ 152763=0

Fons de Maniobra 1= -137.227,59

Fons de Maniobra 2= 17.592.233,06

Fons de Maniobra 3= 35.331.436,44

 

 

 

Solvència a llarg termini

És el març del segon any de l’exercici on l’empresa és plenament solvent. A partir d’aquest moment, que és on es cobraria la primera part de la primera patent, l’empres seria totalment solvent.


Ràtio de garantia segon  any= Actiu/Passiu= 24.890.274,77/7382408.39=3.371

Ràtio de garantia tercer any= Actiu/Passiu= 39.421.108,86/4161632.9= 9’4725

Conclusions

En conclusió el nostre projecte és totalment viable si trobem el finançament necessari per el primer any però després el punt mort és superat i multiplicat per 10 en el primer ingrés i som clarament solvents els dos anys següents especialment el tercer ja que tenim totes les reserves que hauríem acumulat en el segon període.

 

 

Rúbrica avaluació Business Plan


 La nota del Business Plan:


  • 15 % PPT
  • 20 % comunicació oral
  • 50 % contingut (especialment Pla Financer)
  • 10 % equip
  • 5 % coavaluació
  • 5 % autoavaluació

PPT o PREZI
 
 
COMUNICACIÓ ORAL CONTINGUT BPEQUIP BP