dimecres, 19 de desembre de 2012

Canvas i corba de valor Techprize

Model de negoci canvas Techprize

CanvasValue Propositions

La nostra proposta de valor és la gran capacitat de la nostra pàgina web de donar a conéixer productes a un nombre considerable de gent. Es regalen productes a finals de cada trimestre. No s'anuncia el dia exacte de l'entrega de premis, els usuaris hauran d'estar atents dia a dia.  La captació de usuaris és important per captar valor.

Customer Relationships

Les relacions que establim amb els nostres clients, la nostre empresa ofereix als nostres clients la possibilitat
de personalitzar els seus anuncis amb els recursos que ofereix la nostra plataforma.

Channels

Els canals per fer arribar els premis als usuaris és el transport a domicili, el servei de transport no és gratuït i el realitzaran les empreses de tranport. Per a la captació d'usuaris, donarem a conéixer la nostra pàgina per mitjà de les xarxes socials i per anuncis de la nostra pàgina web en determinades pàgines web com pàgines lucratives.

Customer Segments

El servei que ofereix la nostre pàgina web va dirigit principalment a les empreses tecnològiques.

Revenue Streams

Els nostres ingressos deriven de la publicitat. El preu pel dret d'anunciar-se a la pàgina web variarà segons el nombre de visites anuals.

Key Activities

Les nostres activitats claus són el manteniment de la plataforma, comprar productes i regalar-los a canvi de punts que s'obtenen per mirar videos d'anuncis del youtube i altres tipus d'anuncis.

Key Resources

Per desenvolupar aquestes activitats es duran a terme gràcies a internet.


Key Partners


Els socis claus en la nostre empresa són les empreses de transport, que els nostres clients pagaran el transport per tal de dur-se el premi a casa. El youtube que s'utilitzarà per tal que els usuaris vegin la publicitat.Per últim els nostres socis també seran les empreses tecnològiques a qui els hi comprarem els productes, productes dels quals nosaltres els donarem a conéixer.

Cost Structure

Per crear la nostre pàgina web i mantenir-la necesitem un o més informàtics. Per regalar els productes els comprem a les empreses tecnològiques.


Corba de valor

La competència que hem trobat del nostre model de negoci és BeRuby. BeRuby es un portal d’enllaços amb centenars de pàgines que ens paguen per visitar, buscar, opinar, registrar-se, comprar, etc
Pel que fa a la corba de valor hi ha una sèrie de semblances i diferències entre BeRuby i el nostre model de negoci TechPrize.
Finalment, la relació amb l’usuari és molt propera amb TechPrize perquè ens hem de posar en contacte amb ell per tal de proporcionar-li el producte que desitji mentre que BeRuby no es relaciona amb els seus usuaris de cap manera.

Primer, la dificultat de registre a les pàgines web és senzilla tan en una com l’altra. No té secret. Només has d’introduir el teu nom, e-mail, contrasenya per al compte, data de naixement i sexe.
Després trobem la principal diferència i que és la bàsica ja que defineix cada model de negoci. TechPrize premia als usuaris que entrin als anuncis de la pàgina amb punts que després poden canviar per productes gratuïtament mentre que BeRuby dona diners que després es poden moure cap a una compte com per exemple Paypal.
El disseny de la nostra pàgina web és complexe però alhora atraient per tal d’obtenir més usuaris mentre que BeRuby fa servir un disseny més senzill perquè sigui fàcil d’utilitzar.

Business Game

El dia 11 de Desembre de 2012, vam fer a l'Escola Pia Sant Anna de Mataró un taller enfocat a la dinàmica empresarial. El taller va començar amb una part teòrica en la qual vam repassar i aprendre els conceptes principals per tal de dur a terme la part pràctica. Aquests conceptes es basaven en diferenciar què era una estratègia i una tàctica, però  enfocat directament a l'empresa. Seguidament, en Toni Díaz (instructor del taller) ens va fer observar una imatge i va preguntar a cada un de nosaltres què hi vèiem. Al finalitzar el comentari de què hi veia cadascú, en Toni ens va explicar el significat de la paraula real. Més tard, ens va passar unes fotocòpies en les quals ens preguntava una sèrie de qüestions relacionades en l'àmbit personal o en el cas de tenir un projecte en ment o una empresa doncs relacionats amb aquests. En les fotocòpies vam haver d'omplir uns quadres on se'ns preguntava l'estat en el qual ens trobàvem (personalment, empresarial o del projecte) i a continuació vam omplir un DAFO (SWOT) en el qual hi havíem d'escriure les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats personals o de la empresa/projecte. En acabar el DAFO, i com a última activitat teòrica, vam escriure l' S.M.A.R.T. , és a dir, un apartat en el qual escrivíem els objectius que volíem aconseguir, complint els requisits SMART (objectius específics, mesurables, assolibles, realistes i en un termini determinat).

En acabar la part més teòrica, en Toni ens va passar un dossier en el qual ens explicava com es jugava al joc que anàvem a fer, el Business Game. El joc es basava en una simulació d'empreses, en les quals cada grup havia de determinar el producte que volia vendre, les inversions que feia (publicitat, investigació i desenvolupament i en la construcció de fàbriques), sempre tenint en compte el balanç, el compte de pèrdues i guanys, les ràtios, i a més calia veure les estratègies i tàctiques que feien les altres empreses. En Toni marcava un temps màxim de cinc minuts en els quals cada grup respecte la seva empresa havia de marcar les estratègies i tàctiques. En total vam fer unes sis simulacions on el final vam obtenir un rànking de les millors empreses i com se n'havien sortit.

El taller ens ha servit molt a tots per complementar les unitats d'economia d'empresa i a més, introduir el tema de les ràtios. La millor part del taller (escollida per tot el grup) va ser el Business Game. Tot el grup valorem molt positivament haver fet aquest taller.Víctor Robert Viñals