divendres, 27 de març de 2015

Inversions, finançament i vendes: Fresh Car +

Fresh Car +, és un projecte que hem elaborat amb la finalitat de refrescar els cotxes que estan en plena llum solar, mentre els propietaris d’aquests estan fent la compra setmanal, estan a la platja… i així puguin entrar al seu vehicle pertinent i trobar-se’l completament fresc i no tinguin la sensació de molta calor al accedir dins dels seus cotxes pertinents. Es un producte totalment ecològic. Venem la patent a empreses del sector automobilístic, i aquestes les donen com una opció més per introduir-la en el cotxe. Per això, utilitzem de 1 a 3 plaques solars al cotxe (a gust del consumidor) que van connectades a un ventilador a l'interior del cotxe el qual es totalment independent del ventilador tradicional. Al sortir del cotxe, l'energia acumulada per les plaques solars faran què, amb un temporitzador per programar l'inici i l'apagat del ventilador, es refresqui el cotxe per quan el conductor no hi estigui.


En el nostre balanç al primer any tenim:

- la compra de màquinaria-->
Kuka roboter kr (64.694 euros)

Kuka robot LBR (114.245 euros)
Total maquinària: 178.939 euros

-La compra de equips d'informació:
30 ordinadors HP ENVY (30x1999) = 59970 euros.
Pantalles ordinador Samsung S22 (30X105)= 3150 euros.
Total: 63120 euros

En el segon i tercer any, no haurem de comprar res més.En quant al finançament, els 242069 euros aportats per socis són de la maquinària i dels equips d'informació. I els 197.100.000 de préstec són per la compra de materials de Fresh Car en un any.A l’apartat de Productes i Serveis, veiem les tres opcions de compra que ofereix Fresh Car + amb una, dues o tres plaques solars instalades.

- Opció A: Tenim pensat vendre unes 315000 unitats a 463 euros/u. Amb aquestes xifres preveiem que obtindrem un total de 145.845.000 euros de benefici de l’opció A
- Opció B: Tenim pensat vendre unes 90000 unitats a 363 euros/u. Amb aquestes xifres preveiem que obtindrem un total de 32.670.000 euros de benefici de l’opció B
- Opció C: Tenim pensat vendre unes 45000 unitats a 413 euros/u. Amb aquestes xifres preveiem que obtindrem un total de 18.585.000 euros de benefici de l’opció C

Resumint, amb la suma de la venda de les tres opcions, Fresh Car+ obtindrà uns beneficis totals de 197.100.000 eurosdimarts, 24 de març de 2015

Pla d'inversions: Inversions, Finançament i vendes

Fresh Car, és un projecte que em elaborat amb la finalitat de refrescar els cotxes que estan en plena llum solar, mentre els propietaris d’aquests estan fent la compra setmanal, estan a la platja… i així puguin entrar al seu vehicle pertinent i trobar-se’l completament fresc i no tinguin la sensació de molta calor, en accedir dins dels seus cotxes pertinents. És un producte totalment ecològic.

Com podeu observar en l'apartat d'inversions, farem una compra què costarà 60530 euros, que seran els materials per fer els materials. També gastarem 5600 euros en la maquinària necessària i 3.000 més en porpietats industrials, per fer la paten i 370 euros amb programes informàtics.En l'apartat de finançament el primer any disposarem de 105.000 euros, 5.000 de capital social i la resta d'un préstec de 10.000. Durant el segon any les mateixes quantitats amb un extra de 5.000 euros en capital social i en subvencions del estat. I el tercer any un finançament de 45.000 euros, ja que l'empresa ja obtindrà millors resultats i beneficis.
En l'aspecte de vendes cada any volem augmentar el tant per cent de Fresh Car venuts. En estiu augmentarà la demanda perquè les temperatures augmentaran i a l'hivern disminuiran. Segon el nostre estudi de mercat a l'estiu del tercer any arribarem fins a un 80% de la producció màxima.

dilluns, 23 de març de 2015

Inversions, finançaments i vendes - Solar Tent

Aquesta activitat és clau per a qualsevol empresa que es posa en funcionament. Es tracta d’omplir aquest quadre d’excel. Gràcies a ell l’empresa pot veure els beneficis i les pèrdues que té mensualment durant els primers 3 anys. Amb aquesta eina es pot saber si una empresa necessita un préstec, el capital social necessari… El que cal omplir d’aquest quadre d’excel és l’apartat del pla de finançament, les inversions i productes i serveis, l’apartat de les vendes.

Com a compra d’existències inicial ens faran falta 4200€ ja que compraríem 20 carpes i 30 plaques cosa que provoca un cost de 1200€ + 3000€ respectivament. Ens faran falta 986 euros de inversions materials, ja que haurem de comprar les coses bàsiques per poder treballar. En els 198 euros del mobiliari em posat les taules i cadires, calculem que amb dues taules i quatre cadires en tindríem prou ja que som 4 inicialment, trobem després, que en equips de processos informàtics ens gastaríem 696€ entre dos ordinadors i dos monitors. de finances a llarg termini ens dona un total de 850€ ja que hem de pagar 2 mesos de lloguer per adelantat.

En el segon any ja haurem cobert la major part dels costos del primer i això ens permetrà comprar una impressora.El producte que ofereix Solar Tent és un, el qual es basa en la venta de la carpa amb panells fotovoltaics. Conseqüentment a la realització de la previsió de ventes, concloíem que mensualment tindríem la capacitat màxima de vendre 10 carpes amb un preu corresponent de 650€/ unitat. Aquests 650€ surten del costa del material (1 metre quadrat de panell fotovoltaic flexible té un cost de 100€ i cada carpa costa 60€) i també cal incloure el cost dels treballadors que fabricaran cada carpa i també cal remarcar que busquem un marge del 75%.


productes i servei.JPG

La previsió de ventes durant el primer exercici, respecte la nostre capacitat màxima és del 10%. El qual durant el segon exercici, aquest % es veu incrementat en un 10% i en el tercer exercici un 20%.
1er trim.JPG2n trim.JPG3er trim.JPG

Inversions, finançament i vendes - Re-Book

A Re-Book oferim el servei d'intercanvi de llibres de text en diferents escoles. En ser un servei no tindrem existències. El balanç no té massa extensió:


 


Per tal de justificar els 300 € d'Aplicacions Informàtiques, dins de l'actiu no corrent, val a dir que és la suma de dos Open Office que incorporarem als ordinadors.

Més endavant, pel que fa al mobiliari, el nombre surt del següent:

6 Cadires (49,99€ x unitat = 299,94€ / Ikea)
2 Taules (199,00€ x unitat = 398€ / Ikea)
4 Làmpades (49,99€ x unitat = 199,96€ / Ikea)
1 Estora (99,00€ x unitat / Ikea)

Per últim, quant als equips per a processos d'informació haurem de tenir en compte els 2398 €:

2 Ordinadors (2398,00€ / Apple)
Impressora/Scàner/Fax (244,00€ / Amazon)


Tot això dins del primer exercici. Entre el segon i el tercer el balanç està buit excepte en la compra d'un ordinador en el tercer exercici.


En l'apartat de finançament cal dir que hem desenvolupat una societat limitada nova empresa. És per aquesta raó que hem de pagar els 3005,06 € per poder-ho constituir.
Els 2398 € en les aportacions dels socis són dels dos ordinadors que facilitarem.
Finalment, quant als productes i serveis, trobem:

-Publicitat a l'App: Capacitat màxima de 6750 unitats mensuals a preu d'1,5 €.

-Publicitat a la Pàgina Web: Capacitat màxima de 6750 unitats mensuals a preu d'1,5 €.

-Comptes premium: Capacitat màxima de 30 unitats mensuals a preu de 0,79 €.

Pla econòmic i financer SMARTRASH

Primer de tot tenir en compte que sóm una societat limitada(S.L o S.R.L) i això significa que hi ha d’haver un mínim d’ un soci però no hi ha màxim.
La responsabilitat és limitada al capital aportat . El capital social ha de ser mínim de 3005,06€.


JUSTIFICACIÓ


INVERSIONS


Mobiliari


EPI


FINANÇAMENT


Capital social: 3005,06 € (S.L, diners necessaris per a començar) dels quals 1499 són en espècies (apple de sòcia (ivette)) .


VENDES
Les tres fonts d’ingressos de SMARTRASH són la venda de royalties KNOW-HOW a empreses, la publicitat al catàleg i els ingressos dels usuaris amb compte Premium.


Royalties KNOW-HOW:  Cada contenidor té un preu estimat de 3000€, i la capacitat màxima seria de la venta de 3 contenidors al mes. A la vegada, de la venta dels contenidors SMARTRASH rep el 20%, ja que existeix un Royalty.
El primer any hem calculat que podria vendre 2 contenidors, en diferents mesos, quan l’empresa ja porti uns mesos en funcionament. El segon any seguiria igual, i el tercer, s’observaria un creiexement de la venta d’un contenidor mes, seriem capaçes ja que el terecer any augmentem l’actiu de SMARTRASH invertint en un ordinador de sobretaula per l’empresa.


Publicitat catàleg: Com a màxim, al mes, dues empreses noves podrien passar a ser publicitades a la pàgina web, en aquest cas el marge de beneficis és del 100%. El primer any, hem estimat que una empresa nova es publicitaria en el nostre catàleg cada mes, a partir del març, ja que els primers mesos encara quedaran altres operacions a fer.

Targetes Premium: en quant a les targetes Premium hem estimat que com a molt 40 persones cada mes es farien el compte Premium, que els suposaria un cost de 2,5 €. El primer any, cada mes dues persones es farien el compte Premium, la qual cosa suposa el 5% del que s’havia estimat. El segon i el tercer any, degut al creixement del coneixement del producte, augmentaria el nombre d’usuaris, i amb ell, els usuaris amb compte Premium.

Captura de pantalla 2015-03-23 a las 11.21.43.png


Captura de pantalla 2015-03-23 a las 11.25.33.png
Captura de pantalla 2015-03-23 a las 11.26.26.png

Inversions, finançament i vendes ExpressJobEl Pla economicofinancer d'ExpressJob no té un balanç gaire extens ja que el producte al ser una aplicació redueix molt el balanç.
En primer lloc trobem que no tenim inversions intangibles, ja que el programari que utilizarem anirà a càrrec d'un professional extern a l'empresa.
Les inversions materials estan formades per 3 ordinadors portàtils MacBook Air 13". 
El preu de cada ordinador és de 999€. Per tant els tres ordinadors cedits a l'empresa prenen un valor de 2997€. 
Durant el segon i el tercer exercici els elements del balanç no varien excepte el valor dels ordinadors, ja que a causa de l'amortització d'aquests el preu disminueix.
Valor dels ordinadors al segon exercici: 2697€
Valor dels ordinadors al tercer exercici: 2397€

El finançament que necessitarem no és gaire elevat.
El capital social que necessitem per crear l'empresa és de 3005,06€ ja que volem consitituir una Societat Limitada i aquest és el capital necessari.
Per finalitzar els recursos propis cal tenir en compte les aportacions dels socis que en el nostre cas consten de 2997€, que fan referència als ordinadors aportats.


Els productes que ofereix ExpressJob són 2:
 1. Possibilitat per part de les empreses d'aconseguir contractes gràcies a la nostra App. Hem valoritzat el  nombre d'empreses que farien ús del nostre producte amb un total de 120 empreses anuals. La quota mensual seria de 100€ i per tant al final de l'any aconseguiriem uns beneficis de 12000€ per part d'aquest producte.
 2. Possibilitat de posar Anuncis Publicitaris a l'aplicació. Creiem que el nombre idoni d'anuncis per la nostra aplicació serien 120 de forma anual. El preu per cada anunci seria de 3€ la qual cosa fa que a final d'any aconseguim 360€ de benefici per part d'aquest producte.
Inversions, finançament i vendes - My Secret Wardrobe

Pel fet de ser una app mòbil, el notre projecte,  podem veure que el balanç no és molt complex:

El primer any:
 • Tenim 1000€ d'aplicacions informàtiques ja que haurem de comprar un programa amb el qual el·laborarem la app i farem el seguiment.

- En les inversions materials trobem 319€ de mobiliari per:
 • Taules Ikea:  159
 • Cadires Ikea: 31,99x5 = 159,95

- Comptem amb 4008€ en Equips per a processos d'informació ja que disposem:
 • MacBook Pro Retina: 1.449
 • MacBook Air (x2): 1.099x2 = 2.198
 • Acer Aspire V5: 361€


El segon any:
 • Millorarem el programa informàtic per evolucionar la app i això tindrà un cost de 500€
 • També comprarem un ordinador MacBook Air nou: 1029€


El tercer any:
 • Millorarem el programa informàtic que ens constarà 1200€ més.
 • Comprarem un ordinador nou Acer de 800€
PREVISIÓ DE VENDES


 • El primer exercici obtindrem 10 empreses que es publicitaran a la nostra app i web, les quals pagaran 150 € mensuals
 • El segon exercici obtindrem 20 empreses que es publicitaran a la nostra app i web, les quals pagaran 250 € mensuals ja que haurem augmentat el nombre de descàrregues.
 • El tercer exercici obtindrem 30 empreses que es publicitaran a al nostra app i web, les quals pagaran 250€ mensuals.


Inversions, finançament i vendes. Don't W8


Don’t W8 és una aplicació que ofereix en temps real les hores d’espera de les sales d’urgències dels 

hospitals del teu entorn. Utilitzant la geolocalització, podem saber on es troben i com arribar-hi. 

Ajudarà a racionalitzar els recursos dels hospitals i a reduir els temps d’espera dels usuaris.En el nostre cas, crearem una societat limitada de nova empresa (SLNE), el capital social mínim del qual és 3.012€. 

Respecte els equips per a processos informàtics, utilitzarem quatre ordinadors per valor de 688 € cada un.