diumenge, 1 de maig del 2016

3er trmestre MOBILITY


Viabilitat legal: com ens constituïm?
Una cooperativa és una empresa formada per persones físiques o jurídiques que s'uneixen de forma voluntària per satisfer les necessitats i les aspiracions econòmiques, socials i culturals en comú, mitjançant una empresa de propietat conjunta i de gestió democràtica. Una cooperativa es constitueix amb un mínim de tres socis o sòcies que han de realitzar l'activitat cooperativitzada que correspongui segons la classe de cooperativa de què es tracti.
Un cop definida el tipus de societat que hem escollit ara explicarem el perquè d'aquesta societat i no pas d'una altra.
Bé, doncs hem escollit la societat cooperativa ja que nosaltres som tres socis i la cooperativa ha d'estar formada per un mínim de tres socis o més i això ho cumplíem. Després perquè entre els quatre volem aportar un capital que està al voltant dels 3000 euros, també podem dir que tenim un domicili on realitzem la nostra activitat o explotació situat en un local a Plaça Catalunya. Una altre característica és que els beneficis que rep l'empresa de realitzar l'activitat, es reparteixen equitativament entre els diferents socis que constitueixen l'empresa segons la participació en l'activitat.


Viabilitat Medioambiental:
El Grup Mobility, mitjançant el còdic ètic aprobat per el consell d’administració, per tant està compromesa a respectar activament i responsablement el medi ambient. És per això que Mobility adapta aquestes mesures per a seguir amb el seu codig ètic:
  • Reduir la utilització de materials o productes tòxics o si no es possible substituir-los per altres més eficients i respectuosós. ( Gasolina)
  • Fer més eficaços els transports, és a dir, complementar-los.
  • Utilitzarem autobusos amb un consum molt baix comparat amb els altres. D’aquesta manera, no gastarem tanta gasolina.
  • A l’interior de cada autobus, i trobarem diferents containers per a poder reciclar i concienciar als nostres clients de la importancia de reciclar.
 Ràtios a LLarg i Curt termini:

ANALISI DE LA COMPETENCIA
CORBA DE VALOR

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada